Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa ülkeleri için Ukrayna krizinin tetiklediği yeni şokları ele almada maliye politikasının para politikasından daha uygun olduğunu bildirdi.

IMF’nin Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu’nda, Covid-19 salgınından toparlanma henüz tamamlanmamışken Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa için ciddi ekonomik sonuçları olacağı aktarıldı.

Raporda, savaşın emtia fiyatlarında büyük artışlara ve arz yönlü bozulmalara neden olduğu belirtilerek, bunların enflasyonu daha da artıracağı ve hane halkı gelirleri ile firmaların kârlarını azaltacağı kaydedildi.

Savaşın yeni risklere neden olduğu belirtilen raporda, “Uzun süreli bir savaş, Avrupa’ya kaçan mültecilerin sayısını artıracak, tedarik zinciri darboğazlarını artıracak, enflasyon üzerinde baskı yaratacak ve üretim kayıplarını derinleştirecektir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, en endişe verici riskin Rusya’dan gelen, özellikle Orta ve Doğu Avrupa’daki birçok ekonomi için önemli üretim kayıplarına yol açacak enerji akışının ani durması olduğu ifade edildi.

Savaşın salgının yarattığı politika zorluklarını ağırlaştırdığına dikkat çekilen raporda, politika yapıcıların görevlerinden birinin daha yüksek emtia fiyatları ve yeni enerji kaynakları dâhil olmak üzere savaşın tetiklediği bu şoklara aşamalı olarak uyum sağlanmasını kolaylaştırmak olduğu belirtildi.

Raporda, “Maliye politikası, yeni şokları ele almak için para politikasından daha uygundur.” ifadeleri kullanıldı.

Otomatik mali istikrar sağlayıcıların serbestçe çalışmasına izin verilirken insani destek için ek harcamalar tahsis edilmesi gerektiği belirtilen raporda, enflasyon hedeflerin çok üzerinde seyrederken, para politikası normalleşmesinin rotasının korunması gerektiği vurgulandı.

Raporda, “Parasal teşvikin geri çekilme hızı, ekonomik koşullara göre değişmeli ve enflasyon beklentilerinin istikrarsızlaşma riski taşıdığı durumlarda daha hızlı ilerlemeli. Daha da önemlisi, politika yapıcılar ücret-fiyat sarmallarının ortaya çıkmasını önlemeli.” değerlendirmelerine yer verildi.