İngiltere ekonomisi 2020’nın son çeyreğinde beklentilerden olumlu performans göstermesine rağmen 2020 yılını yüzde 9,8 daralma ile tamamladı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin yayımladığı 2020 yılı dördüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, ülke ekonomisi, yüzde 7,8 daralma beklentisinden olumlu, yüzde 7,3 daraldı.

Ülke ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1’lik büyüme beklentilerini aştı ve yüzde 1,3 büyüdü.

İngiltere’de hizmet sektörü çıktıları, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,8 gerilerken, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 arttı. İmalat çıktıları dördüncü çeyrekte yüzde 2 artarak yıllık bazda yüzde 3,2 yükseldi.