Fransa’nın medya düzenleyici kurumu CSA, Çin’in devlete ait İngilizce yayın organı CGTN’in yayın lisansının onaylandığını bildirdi.

Bu, CGTN’nin İngiltere dâhil olmak üzere Avrupa’da yayınlarına devam edebileceği anlamına geliyor.

İngiltere daha önce CGTN’in yayın lisansını iptal etmişti.

Fransa’nın düzenlemelerine göre, bir yayın lisansı almak için medyanın sadece iki teknik koşulu karşılaması gerekir: Biri Fransız uyduları yani Eutelsat üzerinden yayınlanması, diğeri ise sinyalin Fransa’dan gönderilmesi.

CSA, CGTN’nin yukarıdaki iki teknik koşulu karşılaması nedeniyle bu lisans verdi.

Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi’ne(CETT) göre, CGTN sözleşmenin herhangi bir taraf ülkesinde yasal yayın haklarına başvurabildiği sürece, programlarını sözleşmenin tüm taraf ülkelerinde yayınlayabilir.

İngiltere, Avrupa Birliği’nden çekilmesine rağmen, halen Avrupa Komisyonu üyesidir. Brexit, yabancı medyanın Avrupa çapında yayın yapma haklarını etkilemiyor.