CRI Türk Dış Haberler Servisi

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) insan haklarına saygı gösterme ve koruma konusundaki uygulamaları içeren Beyaz Kitap yayınladı.

Beyaz Kitap ÇKP’nin insan haklarına saygı gösterme ve koruma konusundaki uygulamasına ilişkin, 1840’tan başlayarak emperyalizm ve feodalizm ile verilen mücadelenin önemine değiniyor.

Bu mücadelede 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun, insan hakları için yeni bir çağı başlattığını söyleyen beyaz kitap, kuruluş ardından 1978’de başlayan reformlar ve 2012’de 18. ÇKP Ulusal Kongresi’nin büyük bir öneme sahip olduğunun altını çiziyor.

Halkın refahı ve huzuru için yapılan çalışmalar belgeleri ile birlikte kamuoyuna sunuldu. Beyaz Kitap’ta yer alan başlıklar şöyle sıralandı:

-ÇKP’nin insanların kurtuluşu ve refahı için gösterdiği çabalar.

-1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana ÇKP’nin Çin’in gerçek koşullarına saygı duyan ve halkı ülkenin efendisi olarak atayan sistemler kurması.

-Çin’in, İnsan Hakları Eylem planlarını ulusal kalkınma planlarıyla bütünleştirmesi

-İnsan haklarına saygı gösterme ve koruma ilkesinin Çin Devlet Konseyi yönetimine bağlı olması.

-Çin’de toplam 32,9 milyon yaşlı vatandaşa Mart 2021’de bakım ve sağlık hizmetleri sunulması.

-Emekli maaşları, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım kapsamın genişletilmesi ve korumanın iyileştirilmesi.

-Çin vatandaşlarının yaşam süresinin 1949’da 35 yıl iken 2019’da 77,3 yıla yükselmesi.

-Çin’de dokuz yıllık ücretsiz zorunlu eğitimi tamamlama oranının 2020’de yüzde 95,2 olarak yüksek gelirli ülkeler ile aynı düzeyi yakalaması.

-Çin’in yoksulluğu azaltma konusundaki başarıları, insan hakları tarihinde yeni bir sayfa açtı ve küresel insan hakları çabalarında bir mucize yarattı.

-Çin’in, tüm etnik grupların eşit olduğunu ve tüm etnik gruplardan insanların yasalara uygun olarak devlet işlerini yönetmede eşit haklara sahip olmasını sağlaması.

-Çin’in dini inanç özgürlüğün yanı sıra sağlıklı dini ilişkiler kurma ve vatandaşların herhangi bir dine inanma veya inanmama hakkına saygı duyma ve koruma konusunda politikalar uygulaması.

– Azınlıkların kendi dillerini konuşma hakkının tarihte hep serbest olması gerçeği

-Tibet Özerk Bölgesi ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesindeki öğrencilerin Çin’in etnik azınlık gruplarının eğitim hakkını güvence altına alma çabalarının bir parçası olarak 15 yıl boyunca ücretsiz eğitimden yararlanıyor olması.

-ÇKP, tüm insanlığa barış ve ilerleme getirmeye kararlı eylemleri.

-Çin’in, Sudan, Lübnan, Kamboçya, Libya ve diğer ülke ve bölgelerdeki yaklaşık 30 Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma misyonuna katılmak üzere 40 binden fazla askeri personel göndermesi.

-Çin’in, uluslararası silahların kontrolüne, silahsızlanmaya ve silahların yayılmasının önlenmesine aktif olarak katılıp, silahlanma yarışlarına karşı çıkıyor ve küresel stratejik denge ve istikrarı korumak istemesi.

– Çin’in uluslararası insan hakları taahhütlerine aktif olarak katılım göstermesi.

– Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin ortak kalkınma ve aynı zamanda insan haklarını korumaya yönelik bir girişim olması.

-Çin’in altı temel BM sözleşmesi de dâhil olmak üzere 26 uluslararası insan hakları belgesini imzalamış olması.

-Çin’in hâlihazırda 151 ülkeye ve 14 uluslararası kuruluşa salgın için yardım sağlama girişimi.