China Daily

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, salı günü ÇKP ve Dünya Siyasi Partiler Zirvesi açılış konuşmasında, dünyadaki bütün siyasi partilere insanların refahını ilerletmek için sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu. 

Video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 160’tan fazla ülkeden siyasi partiler ve örgütlerden 500’den fazla lider ve 10 binden fazla temsilcinin katıldığı etkinliğin ana teması, “Halkın Mutluluğu: Siyasi Partilerin Sorumlulukları” oldu. Katılımcıların Xi’nin konuşmasına samimi tepkileri, ÇKP’nin başarılı deneyiminden yararlanma ve görüş alışverişlerini güçlendirmek için bir platform olarak toplantıdan faydalanma konusundaki ortak arzularını gösterdi.  

ÇKP, 1 Temmuz’da 100. yıl dönümünü kutlarken Xi’nin dediği gibi, Parti’nin gençlik enerjisini koruyabilmesi ve halkın tam desteğinden yararlanmasının önemli bir nedeni, Parti’nin kendi çıkarını düşünmemesi ve halkın temel çıkarlarına hizmet etmeye candan bağlı olmasıdır. Parti’nin Çin karakterli sosyalizm yolunda duyduğu güven, zaman zaman ödemek zorunda olduğu ağır bedellere rağmen, ulusun bu yola bağlı kalarak yaptığı muazzam kalkınma başarılarından kaynaklanmaktadır. 

SİYASİ PARTİLER ARASINDAKİ DEĞİŞİMLER İNSANLARIN REFAHINI İYİLEŞTİRMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Her zaman halkın temel çıkarlarını ve ülkenin gerçek koşullarını göz önünde bulunduran ÇKP, ne diğer ülkeleri körü körüne kopyaladı ne de Çin’in geleneksel yönetim ve kalkınma modellerinin eski uygulamaları tarafından engellendi. Bunun yerine her ikisinden de güç ve ilham aldı. Her zaman gerçeklerden doğruyu arama ve gerçeği uygulama yoluyla sınama düsturuna bağlı kalan Parti, insan merkezli yönetim felsefesini bu ülkede ve ötesinde halkın somut çıkarlarına dönüştürebilmek için uygulanabilir çalışma tarzı geliştirdi. 

Aynı zamanda çok taraflılığı, ekonomik küreselleşmeyi ve Birleşmiş Milletler (BM) merkezli uluslararası düzeni sürdürme çizgisine sadık olmasının nedeni budur. 

Bu, bazı diğer siyasi partilerle, özellikle gelişmiş ülkelerde sadece zenginlere hizmet eden ve bugün dünyanın karşı karşıya olduğu artan belirsizliklere verdiği etkisiz karşılıklarla maskesi düşen güçlülerin çıkarına çalışan partilerle taban tabana zıttır. 

İçinde yaşadığımız dönem, hangi görüşe sahip olursa olsun siyasi partilerin, kalkınma sürecinde halkın refahını sağlamak ve artırmak ve insanlık ile doğa arasındaki uyumu ilerletme konusundaki temel sorumluluklarından kaçamayacağı anlamına gelmektedir.