China Daily

Çin, tekelci uygulamaların kökünü kazımak ve veri güvenliğini sıkılaştırmak için kurallar getirerek internet sektöründeki regülasyonlarını güçlendirdi. Ancak bu, Çin’deki internet endüstrisinin gelişiminin bir durgunluk sürecine girdiği anlamına gelmiyor. Sektörün gelişimini doğru yolda tutmak için etkili düzenleme ve denetim gereklidir.

Çin, dünyanın en büyük internet pazarlarından birine sahip olmasına rağmen Çin’deki internet endüstrisinin birçok eksikliği var. Örneğin, Çin’deki bilişim teknoloji şirketlerinin çekirdek teknolojilerde geride kalmasının yanı sıra çoğu dış pazara dahi girmedi. Bu devasa bilişim şirketlerinin büyüklükleri ve ekonomi üzerindeki etkileri reel ekonomiye katkılarıyla orantısız.

Bu nedenle, gözetleyici departmanların büyük şirketlerin bazılarına yönelik açtığı soruşturmalar, pazar ortamını temizlemek, sektör için standartlar belirlemek, ağ kullanıcılarının yasal hak ve çıkarları ile ulusal güvenliği korumak içindir.

 İNTERNET ENDÜSTRİSİNDE ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Çin, hem bireysel kullanıcılar hem de ülke için veri güvenliğini garanti ederken, reel ekonomiye daha fazla destek verebilmek için internet sektörünün sağlıklı bir şekilde büyümesini istiyor. Bu nedenle, Çin’in internet endüstrisinin gelişiminin üç değişikliğe tanık olacağı öngörülebilir. İlk olarak hükümet, bilişim şirketlerine deneme yanılma fırsatı sağlamaya devam edecek olsa da bunu yaparken daha ihtiyatlı olacak ve bilişim şirketlerini veri güvenliğinin sağlanması ve ağ kullanıcılarının hakları ile çıkarlarının koruması için aldıkları sorumlulukları yerine getirmeye teşvik edecektir.

İkinci olarak, 5G’nin ülke çapında kullanıma sunulmasıyla birlikte hükümet, internet endüstrisinin reel ekonominin büyümesini hızlandırmak için daha fazlasını yapmasını ve kamu hizmetlerinin sağlanmasına birçok insan derinden dâhil olduğu için onların refahı için daha fazla sorumluluk üstlenmesini istiyor.

Üçüncü olarak, devasa iç pazar yurt içinde bilişim teknolojileri endüstrisinin gelişimini desteklemeye devam edeceğinden, ilgili işletmeler uluslararası pazarda rekabete katılmaya hazırlanmalıdır.

Bu süreçte, bu şirketler temel teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesine yönelik girdilerini artırmalıdır.

Endüstriyel internet, tüketici internetinden farklıdır. Gelecekte endüstriyel internet gerçek ekonomiyi canlandırmaya ve endüstrinin dijital dönüşümüyle yüksek kaliteli gelişimini desteklemeye yardımcı olacaktır.