Sağlık Bakanlığı öncülüğünde iş yerlerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi amacıyla “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı” uygulamaya konulacak.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan derlediği bilgilere göre, gelecek sene bulaşıcı olmayan hastalık risklerine karşı sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesine yönelik yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

Bu kapsamda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıkları kazandırılmasına yönelik eğitim, kamu spotu, kampanyalar gibi bilinçlendirme faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülecek.

Gıda güvenilirliği, obezite, çevre sağlığı gibi konularda yürütülen Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı güçlendirilecek.

İş yerlerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla iş birliği halinde “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Programı Uygulama Kılavuzu” hazırlanacak. 2022’de iş yerlerinde bu programın uygulamasına başlanılacak.

AİLE HEKİMLİĞİ SAYISI 30 BİN 680’E YÜKSELTİLECEK

Aile hekimliği birim sayısı 2022 sonuna kadar 30 bin 680’e yükseltilecek ve böylelikle aile hekimi başına düşen nüfusun 2 bin 800 kişiye düşürülmesi sağlanacak.

Ayrıca birinci basamak sağlık tesislerindeki kanser tarama merkezlerinin sayısı artırılarak kanser taramalarına fiziksel erişim yaygınlaştırılacak. Bu tesislerde görev yapan hekimlerin diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler risk değerlendirmesi, koroner arter hastalığı, inme, kronik böbrek yetmezliği, astım, KOAH yönetimi, çok yönlü yaşlı değerlendirmesi ve izlemi konularına yönelik hizmet içi eğitimleri tamamlanacak.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısı gelecek yıl 20 yeni merkezin eklenmesiyle 236’ya ulaşacak.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Yapılan planlamalara göre, gelecek yıl 560 bin hastaya evde sağlık hizmetleri ulaştırılacak ve hasta memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Palyatif bakım hizmetleri kapsamındaki yatak sayısı 6 bin 100’e çıkarılacak.

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesine yönelik Klinik Kalite Akademisi çalışmaları kapsamında klinik liderlik eğitim rehberi hazırlanarak pilot eğitim programına başlanacak.

“ANADOLU TIBBI” MARKASI OLUŞTURULACAK

Sağlık Bakanlığı, 2022’de geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin hukuki düzenlemeleri tamamlayıp uygulamaya alacak.

Bu çerçevede homeopati ürünleri, apiterapi ürünleri, larva ve sülük gibi ürünlerin standardizasyon ve ruhsatlandırma çalışmaları desteklenecek.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nde Ar-Ge, klinik araştırma, ürün geliştirme ve marka oluşturma çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda “Anadolu Tıbbı” markasının oluşturulması için çalışmalar yürütülecek, geleneksel bilgilerin korunma ve kayıt altına alınma çalışmaları desteklenecek.

Simülasyon destekli tıp eğitimi, biyomedikal mühendislik eğitimi ve hastane eczacılığı eğitimi vermek amacıyla Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezleri açılacak.

TÜRKİYE’DE 7,6 MİLYON COVID-19 VAKASI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda hem sağlık hizmetlerindeki iyileşmeler hem de Covid-19 salgınıyla mücadeleye ilişkin istatistiki verilere yer verildi.

Buna göre, sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı 2020’de yüzde 72,1’e yükseldi.

Covid-19 salgınıyla birlikte 2020’de 319’a çıkarılan tanı laboratuvarı sayısı Eylül 2021 itibarıyla 498’e ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada toplam uygulanan aşı sayısı 15 Ekim 2021 itibarıyla 6,6 milyarı aştı. Türkiye’de ocak ayı itibarıyla başlayan aşılama çalışmalarında 18 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 78’ine çift doz aşı uygulandı. Ekim ayı itibarıyla aşı hakkı tanımlanan kişi sayısı 69,5 milyonu geçti.

Salgının başlamasından 15 Ekim 2021’e kadar olan DSÖ verilerine göre, dünyada 239,4 milyon Covid-19 vakası bildirildi, bu kişilerden 4,8 milyonunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Türkiye’de ise ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020’den 15 Ekim 2021 tarihine kadar 91,6 milyon Covid-19 testi yapıldı, 7,6 milyon vaka tespit edildi ve bu kişilerden 67,2 bini vefat etti.

Salgınla mücadelenin yanı sıra genel sağlık hizmetlerinin aksamamasını sağlamak üzere yeni hastaneler hizmete alınırken, salgının başlangıcından itibaren yatak kapasitesi 12 bin 931 artırıldı. Bu kapasite artışıyla 6 bin 935 ilave erişkin yoğun bakım yatağı hizmete alındı.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 8,5’E DÜŞTÜ

Türkiye’de anne ve bebek sağlığına yönelik hizmetlerdeki iyileşmeler sonucunda 2016 yılında bin canlı doğumda 9,7 olan bebek ölüm hızı 2020’de 8,5’e düştü.

Bebek ölümlerinin azaltılmasında önemli bir faktör olan “DaBT 3 aşılama hızı” 2020’de yüzde 98 seviyesine ulaştı.

ON BİN KİŞİYE DÜŞEN YATAK SAYISININ 31,7’YE ÇIKMASI HEDEFLENİYOR

Hasta yatak kapasitesi ve hasta yataklarının niteliği açısından sağlık hizmet altyapısına yönelik iyileşmeler sonucunda 2016’da 27,3 olan on bin kişiye düşen yatak sayısı 2020’de 30 oldu.

On bin kişiye düşen yatak sayısının bu yıl sonu itibarıyla 30,5’e ulaşması beklenirken, 2022 yılı hedefi de 31,7 olarak programda yer aldı. Nitelikli yatak sayısı da aynı yıllarda ülke genelinde 113 bin 166’dan 159 bin 765’e, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ise 62 bin 237’den 101 bin 388’e yükseldi.

Nitelikli yatak sayısının yoğun bakım yatakları hariç tüm yataklara oranı 2016’da ülke genelinde yüzde 61,3 iken 2020 yılında yüzde 78,5’e çıktı. Aynı yıllarda söz konusu oran, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ise yüzde 52,2’den yüzde 76,2 seviyesine ulaştı.

Ayrıca 2019’da 9,8 düzeyine yükselen kişi başı hekime müracaat sayısı, 2020 yılında salgının da etkisiyle 7,2 olarak gerçekleşti.

Verilere göre, 2020’de Türkiye’deki toplam hekim sayısı 171 bin 259, toplam diş hekimi sayısı 34 bin 830, hemşire sayısı 227 bin 292 ve ebe sayısı 59 bin 40 oldu. Aynı yılda yüz bin kişiye düşen hekim sayısı 205 iken hemşire ve ebe sayısı 342 olarak kayda geçti.

Programda, yüz bin kişiye düşen hekim sayısının bu yıl sonunda 221’e, 2022’de 232’ye, hemşire ve ebe sayısının da yıl sonunda 355’e, 2022’de de 365’e ulaşması hedefine yer verildi.

12 BİN YATAK KAPASİTELİ 11 ŞEHİR HASTANESİ PROJESİ DEVAM EDİYOR

Kamu Özel İş Birliği (KÖİ) yöntemiyle toplam 27 bin 137 yatak kapasitesine sahip 18 şehir hastanesi projesinin sözleşmesi imzalanırken eylül ayı itibarıyla bu projelerden Mersin, Yozgat, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Manisa, Eskişehir, Ankara Bilkent, Bursa, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura, Konya Karatay ve Tekirdağ şehir hastaneleri toplam 17 bin 835 yatak kapasitesi ile hizmetlerini sürdürüyor.

Toplam 12 bin yatak kapasiteli 11 şehir hastanesi projesinin de merkezi yönetim bütçesinden yapımı devam ediyor.