Küresel tahıl ile gıda fiyatlarındaki yükseliş, küresel likidite ve jeopolitik dalgalanmalarla birlikte koronavirüs salgınının ardından beklenen fiyat artışları tarafından desteklendi. Bu yüzden Çin, yerel tahıl piyasasını istikrara kavuşturmalı ve uluslararası piyasada artan tahıl fiyatlarının sebep olduğu ithal enflasyon riskinin önüne geçmeli.

Küresel olarak arz ve talep modelinde herhangi bir temel değişiklik olmaksızın yıllardır bereketli tahıl hasadı yapılıyor. Bununla birlikte salgın gıda üreticileri, satıcıları ve tüketicilerin piyasa beklentilerini değiştirdi. Yükselen fiyat endişeleri vurguncuların gıda stoklamasına, tüketicilerin ihtiyacından fazlasını satın almasına ve üreticilerin gıda satmaya gönülsüz hale gelmesine ve böylece, gıda arzının azalmasına ve gıdada arz yetersizliği yanılsamasına yol açacak.

Çin art arda bereketli tahıl hasatları görmesine rağmen, geçen yıl salgının ortaya çıkmasından sonra pek çok kişinin gıda fiyatlarının yükselmesini beklemesi, bazı işletmelerin gıda stoklamasına ve çiftçilerin tahıl satma konusunda isteksiz davranmasına yol açtı. Sonuç olarak, soya fasulyesi, mısır, buğday, pirinç ve hatta yemeklik sıvıyağ fiyatları genel olarak yüzde 50’den fazla arttı.    

Bu yüzden Çin’in tahıl piyasası yönetimini güçlendirmesi, fiyat dalgalanmalarını engellemek için önlem alması ve uluslararası piyasadaki belirsizliklerin üstesinden gelmesi gerekmekte.

TAHIL STOK YAPISI EN UYGUN HALE GETİRİLMELİ

Geçen yıldan bu yana ilgili makamlar, gıda piyasası yönetimini güçlendirmek ve piyasa beklentilerine yol göstermek için önlemler alıyorlar. Piyasa düzenleyicileri, düzenli olarak tahıl, sıvı yağ arz ve talebi ve fiyatları konusunda kamuoyunu bilgilendiriyor ve vurguncuların, stokçuların, fiyat manipülatör ve dedikoducuların üzerine gidiyor. 

Tahıl piyasası düzenlemesini güçlendirmenin en iyi yolu istikrarlı tahıl arzını sağlamaktan geçiyor. Bunun için Çin’in tahıl stok sistemini düzeltmesi ve tahıl stoklarının yapısını en uygun hale getirmesi gerekiyor. 

Çin ayrıca, tahıl ihracatçısı ülkelerle iş birliğini güçlendirmeli, çeşitli ithalat kanallarını açmalı ve tahıl ithalatı güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası piyasada tahıl tedarik zincirlerini güçlendirmeye yardımcı olmalıdır.