China Daily

Devlet Konseyi, Çin kabinesi, son idari toplantılarından birinde ülkenin makro kaldıraç oranının temel olarak istikrarlı tutulacağını ve hükümetin kaldıracının azaltılması gerektiğini söyledi.

Bu hareketin amacı, bu yılın Hükümet Çalışma Raporu’nda belirlenen ve 14. Beş Yıllık Plan’la (2021-25) ve 2035 yılı uzun dönemli amaçlarına uygun olan hedefleri karşılamaktır. Fikir oranı istikrara kavuşturduktan sonra biraz düşürmektir.

Makro kaldıraç oranları, genellikle ekonomideki belirli bir sektörde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYİH) göre borç dengesi oranıdır. Bu finansal, hanehalkı, finansal olmayan girişimler ve hükümet sektöründeki kaldıraç oranlarını içerir.

Son yıllarda, Çinli düzenleyiciler etkin biçimde yerel hükümet borç krizlerini engelledi, bir dizi büyük finansal riski ortadan kaldırdı ve büyük riskleri yenmek için büyük hedefler ve görevleri tamamladı.

MAKRO KALDIRAÇ ORANLARININ YÜKSEK BÜYÜMESİ DURDURULDU

Çin’in makro kaldıraç oranlarının yüksek büyümesi temel olarak durduruldu, finansal olmayan işletmelerin düşük kaldıraçlama baskısı etkin biçimde azaltıldı ve finansal varlıkların genişlemesi süreci temel olarak tersine çevrildi.

Ekonomik toparlanma ile risk önleme arasında bir denge kurmak için, yetkililerin makro kaldıraç oranlarını istikrara kavuşturması, dört tip kaldıraç oranını yakından takip etmesi, mevcut borç krizlerinin doğasını anlaması ve bunları aşmak için önlemler alması gerekir.

Hanehalkı sektöründeki borçlar geçen yıldan bu yana önemli ölçüde arttı. Önemli bir konjonktür karşıtı ayarlama olarak, hükümet sektörü kendi kaldıraç oranının yıl içinde göreli olarak hızlı bir şekilde artırdı. Göreli olarak ağır borç yükü olan bazı yerel hükümetler borçlarını gizlemek için çok uğraştı. “Görünür hükümet borçlarına” göre, “görünmez borçların” boyutunu doğru biçimde hesaplamak zordur.

Hükümet kaldıraç oranını azaltarak, yetkililer hükümet sektöründeki kaldıraç oranını, özellikle de yerel hükümetlerin gizli borç risklerini azaltmak istedi. Bir yandan gizli borçları artırabilecek yeni projelerin başlatılması yasaklanmalı ve yerel hükümetlere yasa dışı finansman sağlanması engellenmelidir. Öte yandan, yetkililerin “görünmez” borç risklerine karşı uyanık olması ve piyasa-temelli borç ödeme idare mekanizmasını iyileştirecek önlemler almalıdır.