Xinhua

Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında yüzde 18,3 oranında büyüme sağlayan Çin ekonomisi ülkenin 14. Beş Yıllık Plan dönemine iyi bir başlangıç yaparak, Çin’i önünde uzanan belirsizlikleri ve güçlükleri aşmada güçlendiriyor ve salgından kurtulma konusunda dünyaya güven sağlıyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazdaki çift haneli büyüme rakamı, ülkenin kalkınma planında bahsedilen yüksek kaliteli büyüme yolunda olduğuna işaret ediyor. Ayrıca dikkat edilmesi gereken husus, olumlu ekonomik işaretlerin bu hafta açıklanan üretim ve tüketim tarafından geldiğini belirtmek gerekiyor. Çin’de bu yıl ilk çeyrekte sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit kıymet yatırımı sırasıyla yüzde 24,5, yüzde 33,9 ve yüzde 25,6 oranında yükseldi.

Özellikle yiyecek içecek satışları neredeyse 2019 yılının başlangıcındaki seviyeye dönmesi, halkın dışarı çıkması, insanlarla görüşmesi ve para harcaması yönündeki güçlü duygusunu gösteriyor. Ülkenin son zamanda dış ticaretteki performansının yanı sıra yabancı doğrudan yatırıma olan ilgisi Çin ekonomisinin dünyayla bütünleşmesinin ve böylece küreselleşmenin durdurulamaz olduğunu gösterdi.

2021 YILINA İYİ BİR BAŞLANGIÇ

Ekonomik küreselleşme ve uluslararası iş birliğinin önemli itici güçlerinden biri olan Çin, kalkınmasının verimini dünyayla paylaşıyor ve diğer ülkelerle ortak kalkınmayı destekliyor. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bu yılın ilk çeyreğinde Çin’in en büyük ticari ortağı olmaya devam ederken, ASEAN’ı Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) izledi.

Çin’in kazançları kolay olmadı. Çin, ülkenin sosyalist modernizasyonunu ilerletmek için üst seviyede bir plan başlattı ve beş yıllık kalkınma planı açıkladı. Çin’in gelecekteki büyümesi için yenilikçiliğin, reel ekonominin, güçlü iç piyasanın, kırsal kesimleri canlandırma ve yeşil kalkınmanın rollerinin önemi vurgulandı.

Bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 18,3’lük büyümeye, Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın ikinci büyük ekonomisinin durduğu 2020 yılının başlarındaki düşük seviyeden ulaşıldığına dikkat edilmelidir. Ekonomik toparlanmaya rağmen Çin, kalkınmasının önündeki güçlüklere karşı ihtiyatlı kalmaya devam ediyor. Covid-19 salgını küresel çapta yayılmaya devam ettiği ve iç ekonomik iyileşme henüz pekişmediği için yüksek belirsizlikler ve istikrarsızlıklar var olmayı sürdürüyor. Çin ekonomisi Covid-19 sınavını atlattı. 2021 yılına iyi bir başlangıç, ülkenin önünde uzanan güçlüklerin üstesinden gelme çabalarına daha fazla ivme kazandıracak.