China Daily

Ulusal İstatistik Bürosu verileri, geçen yılın ikinci yarısında belli ölçüler üzerindeki sanayi işletmelerinin hızlı büyüme ivmesinin bu yılın ilk iki ayında da devam ettiğini gösteriyor. Bu işletmeler 2019’un aynı dönemine göre, yıllık bazda yüzde 1,79’luk artışla, 1.114,01 milyar yuan (169,99 milyar dolar) kâr etti.

Birçok faktör bunu mümkün kıldı. Yeni koronavirüs nedeniye belli ölçüler üzerindeki sanayi işletmelerinin kârı 2020’nin ilk iki ayına yıllık bazda yüzde 38,3 düştü, bu da bu yılın aynı döneminde daha yüksek büyüme oranları için düşük bir temel oluşturdu.

Bunun dışında, yetkililer Bahar Festivali tatili sırasında insanlara memleketlerine gitmek yerine çalıştıkları kentte kalmalarını tavsiye ettiği için, birçok işletme çalışma zamanlarını uzattı ve hem üretim hem de kârları artırdı.

Aynı zamanda, salgınla ilgili durumun ülke içinde sürekli iyileşmesi ve dış pazar talebinin sürekli toparlanması da iç sanayi işletmelerinin üretimlerini ve satışlarını hızlandırmalarına ve böylece kârlarını artırmalarına yardım etti.

ÇİN İSTİHDAMI TEŞVİK EDEN POLİTİKA ÖNLEMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sanayi işletmelerinin kısa dönemde yüksek kârlar sağlamalarına rağmen, sanayi ekonomisinin tam toparlanmasının temelinin daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Örneğin, petrol, çelik ve demirsiz metal şirketleri gibi ham madde tedarikçileri karlarının bu yılın ilk iki ayında yıllık bazda 3,46 kat arttığını gördü ama kârlardaki böyle hızlı bir yükseliş ham madde fiyatlarının diğer sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli şirketler üzerindeki baskısını artırdı.

Çin’in tüketici fiyatları endeksi görece düşük düzeyde, ama yukarıdan aşağıya artan meta fiyatlarının neden olduğu potansiyel enflasyon ekonominin tam toparlanması konusunda potansiyel belirsizliklere neden olabilir.

İşleri daha da kötüleştirmek için, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) liderliğindeki Batılı ülkeler, Çin sanayi zincirlerinin güvenlik ve istikrarını zayıflatma girişimi içinde, yalanlar uydurarak insan hakları konusunda Çin’e iftira için her yolu deniyorlar.

Zorluklara rağmen, Çin, istihdamı teşvik eden ve geçim şartlarını iyileştiren politika önlemlerini devam ettirdiği sürece, hedeflenen finansal desteği ile vergi kesintilerini hızlandırarak, halkın gelirlerini artırarak ve fiyatları istikrara kavuşturarak ekonomik kalkınmasını makul bir aralıkta tutabilir ve istihdam yaratabilir.