CRI Türk Dış Haberler Servisi

Japonya basınından çarşamba günü yapılan açıklamada, Asya Pasifik’teki 15 ülkeyi kapsayan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının Japonya Parlamentosunun Danışman Meclisi (Sangiin) tarafından onaylandığı duyuruldu.

Kasım 2020’de imzalanan RCEP, 10 ASEAN ülkesinin yanı sıra Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda’yı kapsayan 15 üye devleti içeriyor. Japonya devlet medyasında yer alan haberlerde anlaşmanın sağlayacağı ihracat, yatırım ve tüketim fırsatlarıyla ülkenin Gayri Safi Milli Hasılasının (GSMH) yüzde 2,7 yükselmesini beklediğini bildirdi. Ortaya çıkması planlanan istihdam sayısı ise 570 bin olarak kaydedildi.

Şimdiye kadar anlaşma Çin, Tayland ve Singapur tarafından onaylanmıştı. Öte yandan anlaşma ile birlikte Japonya ilk kez hem Çin hem de Güney Kore’nin ortak olduğu tek bir ticaret anlaşmasına dâhil oldu.

SİNGAPUR’DAN DİKKAT ÇEKİCİ RAPOR

Singapur Merkez Bankası tarafından yayımlanan iki yıllık makroekonomik incelemede RCEP’in bölgesel ticaret akışlarını artırmasının ve 15 ülke arasında sınır ötesi üretim bağlantılarını derinleştirmesinin beklendiğine dikkat çekildi.

Singapur’un Çin ve Güney Kore ile yaptığı serbest ticaret anlaşmaları gibi geçmiş ticaret anlaşmalarına dayanan analizde, Singapur’un bu ülkelere odaklanan tedarik zincirlerine daha entegre hale geldiği söyleniyor. Aynı şekilde, RCEP anlaşmasının da tedarik zincirleri açısından bölgenin rekabet gücünü artıracağı söyleniyor.

BOAO FORUMU’NDA RCEP VURGUSU

2021 Boao Forumu sırasında düzenlenen bir seminerde RCEP’in ABD ve Çin arasında yaşanan rekabet ile zor bir süreçten geçebileceği ancak ortaya çıkan entegrasyonun bu olumsuzlukları ortadan kaldırabileceğine değinildi.

Eski Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Long Yongtu yaptığı konuşmada, Mevcut RCEP bakış açısından, ilk adımın 15 üye arasında kademeli olarak sıfır tarifeye geçmek olduğunu, bu adımın malların ve diğer unsurların akışını büyük ölçüde hızlandırabileceğini ve tüm bölgenin rekabet gücünü artırabileceğine vurgu yaptı.

Long, ayrıca 15 ülkenin anlaşma ile entegre olmasının güçlü ve rekabetçi bir endüstriyel zincir oluşturmasının beklendiğini böylece bütün olarak bölgede büyük bir ivmelenmenin yaşanmasının mümkün olduğunu belirtti.