China Daily

Bazı eski Japon siyasetçiler ve iktidardaki Liberal demokrat Parti’nin bazı üst düzey yöneticileri, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Japonya’ya nükleer silah yerleştirmesinin tartışılmayacak bir tabu olmaması gerektiğini ileri sürerek “nükleer paylaşımı” savundu. Muhalefetteki aşırı sağ Japon Restorasyon Partisi ise Japonya Dışişleri Bakanlığını nükleer paylaşımı tartışması için bir öneri sundu.

Japon hükümetinin “nükleer silahlara sahip olmama, üretmeme ve ithal etmeme” ilkelerine hala bağlı olduğunu söylese de bunun tartışılacak bir konu olduğunu söyledi. Japon hükümetinin bu tutumu hiç şüphesiz “nükleer paylaşımı” desteklediğini gösteriyor. Nükleer paylaşım denen şey ABD ve NATO müttefikleri arasında yapılan bir Soğuk Savaş caydırıcılık düzenlemesidir.

Soğuk Savaş biteli çok oldu ve “nükleer paylaşım” tarihin çöp sepetine atılmalıdır. Ancak ABD ile NATO müttefikleri, birçoklarının sözde paylaşılan nükleer güçler oldukça belirsiz olduğu ve nükleer silahların yayılması ve çatışma riskini artırdığı için bu politikanın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nı ihlal ettiğini savunmasına rağmen bu pratiği sürdürüyor. Anlaşmayı imzalayan ve dünyada nükleer saldırıya uğrayan tek ülke olarak Japonya’nın anlaşmaya göre, üstlendiği silahların yayılmaması yükümlülüklerini yerine getirmesi, nükleer silahların kullanılması ya da kullanılma tehdidine kesin olarak karşı çıkması ve aktif biçimde nükleer silahsızlanma çabalarına katkıda bulunması gerekir.

NÜKLEER PAYLAŞIM İSTEĞİNİN ARTMASI ALARM VERİYOR

Liberal Demokrat Parti nisanda ulusal güvenlik stratejisinin gözden geçirilmesi için, nükleer caydırıcılığın sözde “uygun biçimini’ açıkça tartışan bir öneri sundu. Japonya’nın, nükleer eşiği aşmaktan bir adım uzakta olduğu anlamına gelen, büyük bir silah üretmeye uygun nükleer madde stokuna sahip olduğunu belirtmeye gerek yok.

Dünya Japonya’nın bu nükleer silahlarla ne yapmak istediğini sormaktan geri duramaz. Bunun asıl nedeni hiç şüphesiz Japon militarizminin halen yaşıyor olmasıdır. Japonya’daki bazı güçler modası geçmiş güvenlik kavramlarına yapışıp kalıyorlar. Uluslararası toplumun Japonya’nın nükleer hırslarını görmezden gelmemek zorundadır

Japonya nükleer silahlar fikrini terk etmeli, nükleer silahların yayılmaması için üstüne düşen yükümlülükleri samimi biçimde yerine getirmeli, üç nükleer olmama ilkesine uyma sözlerini tutmalı ve küresel – bölgesel barış ile güvenliği sorumlu bir tutumla korumalıdır.