CGTN / Cao Li

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yüksek kaliteli kalkınmadaki ilerlemeyi ve Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki ortak refah örnek bölgesini değerlendirmek için geçen hafta bir basın toplantısı düzenledi. Ortak refah sosyalizmin temel bir gerekliliği, Çin tarzı modernleşmenin önemli bir özelliği, halkın ortak beklentisi ve Çinli Komünistlerin amansız arayışıdır. 2012 yılındaki 18. Parti Kongresi’nden bu yana merkezinde yoldaş Xi Jinping’in bulunduğu Parti Merkez Komitesi, insan merkezli kalkınma ideolojisine bağlı kalmış ve tüm insanlar için ortak refahın aşamalı olarak gerçekleştirilmesine büyük önem vermiştir.  

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping 2021 yılında, Merkezi Finans ve Ekonomi Komisyonu 10. toplantısında, ortak refahın tüm halkın refahı olduğuna, azınlığın ya da eşitlikçiliğin refahı değil, halkın maddi ve manevi yaşamlarının refahı olduğuna ve ortak refahın aşamalı olarak ilerletilmesi gerektiğine işaret etti. Ortak refahın sağlanması sadece ekonomik bir mesele değildir. Ortak refah hakkında düşünmek ekonomik gelirle sınırlandırılamaz, ancak insanların erişim, mutluluk ve güvenlik duygularını dikkate almalıdır. Ortak refah aynı zamanda manevi zenginlik, ekolojik ve çevre dostu olmayı gerektiriyor. 

ORTAK REFAHIN İLERLETİLMESİ TÜM TOPLUMUN ÇABALARINA BAĞLI

Bu aşamada kalkınmanın dengesini, koordinasyonunu ve kapsayıcılığını geliştirmek ortak refahı sağlamanın doğasında var olan bir gerekliliktir. Bu üçü diyalektik olarak ilişkilidir: Kapsayıcı kalkınma, dezavantajlı olanlar dâhil olmak üzere toplumun tüm üyelerinin, kalkınma fırsatları, kalkınma içeriği ve kalkınmanın sonuçları açısından adil, kapsamlı ve ortak olduğunun vurgulanması anlamına gelmektedir ve kapsayıcı kalkınma, kalkınmanın dengesi ve koordinasyonu düzeltilerek başarılır. Bu, yüksek kaliteli kalkınmada ortak refahı ilerletmenin, kalkınmadaki dengesizliği ve tutarsızlığı halletmesi, eksiklikleri gidermesi, dezavantajlı grupların kapasitesini iyileştirmesi ve bir bütün olarak toplumun kalkınma kapsayıcılığını artırması anlamına gelmektedir. 

Ortak refahın ilerletilmesi tüm toplumun çabalarına bağlıdır. “Pastayı” daha büyük ve daha iyi yapmak amacıyla bütün insanların ortak çabaların temelinde “pastayı” kesmek ve bölmek gerekmektedir. Sadece herkes katıldığı ve elinden gelenin en iyisini yaptığı zaman herkes bundan gerçekten keyif alır. Sıkı çalışma ruhu ve refah, toplumda güçlü şekilde desteklenmeli ve tüm çalışanlar, dürüst çalışma, yasal iş ve yenilik yoluyla mutlu ve müreffeh bir yaşamın zemini hazırlamaya cesaretlendirilmelidir. 

Ortak refahı geliştirmek için elimizden geleni yapmalı ve imkânlarımız dâhilinde hareket etmeliyiz. Bir yandan kalkınma sırasında insanların geçim kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesi konusunda ısrar etmeli ve pratik önlemlerle tüm insanların erişim, mutluluk, güvenlik ve kimlik duygularını geliştirmek için insanların geçim kaynaklarını önemseyerek ve ilgilenerek pratik konularda iyi iş çıkarmalıyız. Diğer yandan, Çin’deki kalkınma seviyesinin gelişmiş ülkelerin seviyesinden hala uzak olduğunu görecek kadar aklı başında olmalıyız. 

KALKINMA AŞAMALI OLARAK UYGULANMALI

Ortak refahın ilerletilmesi bir gecede başarılamaz, ancak aşamalı olarak uygulanmalıdır. Uzun vadeli tarihsel bir süreç olan ortak refahı başarmak için stratejik hedefleri ve pratik yolları doğru anlamak ve yakalamak önemlidir. Çin’de merkezi yetkililer, Haziran 2021’de Zhejiang eyaletini ortak refahı sağlamada bir örnek bölge olması için bir kılavuz yayımladı. Zhejiang’ın sürekli olarak yeni sonuçlar elde etmesi, tüm ülke için iyi bir rol model ve yönlendirici olması bekleniyor. Doğu eyaleti, ortak refah örnek bölgesinin oluşturulması amacıyla başlangıçta bir hedef sistem, çalışma sistemi, politika sistemi ve değerlendirme sistemi kurdu ve ortak refahı ilerletmede tüm ülkenin yolunu açması anlamlıdır.