China Daily / Matteo Marchisio

Mart 2021’de 13. Ulusal Halk Kongresi’nde sunulan 14. Beş Yıllık Plan (2021-25), kırsal canlandırma kavramı aracılığıyla kırsal alanların geliştirilmesine yeniden vurgu yaptı. Bu vurgu, kentsel ve kırsal alanlar arasındaki mevcut dengesizliğin ve bunun düzeltilmesi ihtiyacının tanınmasından kaynaklanmıştır.

Kırsal alanların istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağlamanın önemi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi’nin yakın tarihli bir toplantısında Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından da vurgulandı. Xi konuşmasında, ülkenin gıda güvenliğini sağlama ve yoksulluğu azaltma konusundaki başarılarını pekiştirme gereğini belirtti.

ÇİN KIRSAL ALANLARININ KALKINMASINA STRATEJİK ÖNEM VERİYOR

Yoksulluğun azaltılmasını, gıda güvenliğini ve kapsayıcı kırsal kalkınmayı desteklemekle görevli bir örgüt olan Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’nun bir temsilcisi olarak, Çin’in kırsal alanlarının kalkınmasına verdiği stratejik önemi tamamen destekliyorum.

Covid-19 salgını, kırsal kesimde yaşayanların şoklara karşı nasıl savunmasız kaldığını gösterdi. Ekonomik olarak kırsal alanların geliştirilmesi, yeni iş olanaklarının yaratılması ve nüfusun kırılgan kesimlerinin bu olanaklardan yararlanmasını sağlamak; ülkenin yoksullukla mücadele alanındaki başarılarını pekiştirmek ve insanların yeniden yoksulluğa düşmesini önlemek için gerekli bir koşuldur. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, bu sebeple, yakın zamanda Yunnan ile Hunan eyaletlerinde kırsal alanlarda gelir getirici fırsatları geliştirmek ve kırsalın yeniden canlanmasını teşvik etmek için iki projeyi onayladı.

Çin gıda güvenliği konusunda çok endişeli olmamasına rağmen Covid-19 salgını, ekonomik bir durgunluğun gıda güvenliği üzerinde sahip olabileceği potansiyel riskler konusunda kesinlikle farkındalığı artırdı. Bu bağlamda, tahıl güvenliğinin sağlanması ve tarım arazilerinin korunması, birincil malların arzını sağlamak ve gıda fiyatlarındaki ani artışları önlemek için stratejik olabilir.

ULUSAL GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA ÇABALARI

Tarımsal üretimde istikrarı garanti altına alma çabaları anlaşılabilir olsa da Çin’in diğer ülkeler arasında zincirleme bir reaksiyon yaratabilecek korumacı önlemler alma cazibesine direnmesi gerekiyor. Tarımsal üretimin sağlanmasına ve gıda güvenliğinin sağlanmasına ek olarak, Çin’in gıda tedarik zincirlerini geliştirmesi (örneğin; depolama tesislerini iyileştirmesi veya dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlardan yararlanması) ve tedarik zinciri boyunca gıda kayıplarını ve israfını azaltması gerekecektir. En önemlisi, gıda güvenliğini gerçekten sürdürmek için Çin’in en savunmasız hanelerin gıdaya erişimini garanti etmeye devam etmesi gerekiyor.

Uzun vadede Çin’in, nüfusun en savunmasız kısmı olan kırsal toplulukların yaşanabilecek şoklara karşı direncini güçlendirmeye odaklanması gerekecek. Bu da kırsal alanlardaki gelir getirici fırsatların artırılması ve çeşitlendirilmesi, diğer bir deyişle kırsal alanların geliştirilmesi ile sağlanabilir. Kırsal alanların geliştirilmesi bu nedenle ekonomik ve sosyal istikrarı teşvik etmek için stratejiktir. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu; kırsal alanları geliştirme ve kırsal canlanmayı teşvik etme, yoksulluğu azaltma başarılarını pekiştirme, kent-kır ayrımını azaltma ve ulusal gıda güvenliğini sağlama çabalarında Çin’i desteklemeye devam edecektir.