China Daily

Çin karbon salımını 2030’dan önce zirveye çıkarmaya ve karbon nötrü ise 2060’tan önce gerçekleştirmeye söz verdi. Bu iki hedef uluslararası bir güç olarak sorumluluklarını ve ekonomik dönüşümünü hızlandırma kararlılığını tam olarak yansıtıyor. Çin’in bu iki hedefe ulaşmak için teknolojik yeniliğe öncelik vermesi ve fosil-dışı enerji ikamesi için çok çalışması ve enerji kullanımının verimi artırması gerekir.

Çin’in temel enerjisinin büyük bölümünü kömür oluşturuyor ve bunun ikinci enerjiye dönüştürülmesi, hava kirliliğinin asıl kaynağı olan büyük karbon salımına yol açıyor. Son yıllarda Çin’in temel enerji karışımında, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisinin temsil ettiği fosil-dışı yakıtların oranı artıyor ve karbon salım yoğunluğundaki azalmaya katkıda bulunuyor. Ancak, Çin için sadece temiz enerjiye geçmek yeterli değil. Ekonomik ve toplumsal hedeflerine ulaşmak için enerji kullanımını da azaltmak zorunda, bu da teknolojik yeniliği gerektiriyor.

Karbon salımları sonunda mikro ekonomik üretim ve tüketimin her yönü gözden geçirilerek kontrol edilebilir.  Karbon salımını mikro düzeyde azaltmak için, diğer önlemler arasında, maksimum karbon salımı büyüme limitleri belirlemek, karbon salım izinleri vermek, karbon teyit standartları belirlemek- gibi bir dizi politika gerekiyor. Çin 2019’da karbon emisyon yoğunluğunu 2005’teki düzeylere göre yüzde 48,1 azalttı ve 2009’da verdiği karbon salımı yoğunluğunu planlanandan önce yüzde 40-45’e indirme uluslararası sözü yerine getirdi.

TÜKETİMDE KARBON SALIMININ AZALTILMASI BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP

Bu ülkeye ilerdeki zamanlarda ne yapması gerektiği konusunda yararlı deneyimler sağlayabilir. İç işletmeler daha önceki “önce salım, sonra tedavi” modelini değiştirmeli ve üretim süreçlerinde, çevresel ve uyum maliyetlerini indirmek ve piyasa rekabet gücünü artırmak için, temiz üretim ile kirlilik önlemeyi kullanarak, kirlilik önleme, karbon salımı indirimi ve enerji verimliliğini iyileştirme stratejilerini benimsemeli.

Tüketimde karbon salımının azaltılmasının da büyük bir öneme sahip olduğunu belirtmek gerekir ve tüketim biçimindeki bir değişiklik tersine üretim sektöründe bir salım azalmasını tetikleyebilir. Karbon salımlarını büyük ölçüde azaltmak için daha yeşil bir hayat tarzı sürdürmemiz gerekir. Ülkenin karbon salımını artırmak ve karbonsuzluğu başarma çabaları her üretici ve tüketici için hayati bir çıkardır ve aktif biçimde uyum göstermek ve sürece katkılarımızı yapmamız gerekiyor.