Kazakistan merkezli DK News gazetesinin internet sitesinde 29 Mayıs’ta yer alan bir makalede, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) liderliğinde Çin’in ekonomik başarısını nasıl elde ettiğine ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

“Çin’in Hızlı Kalkınma Sırları” başlıklı söz konusu makalede, Çin’in ekonomik gelişmede tarihi bir başarı kaydettiği, Çin halkının kaderinin değiştiği ve dünyada ortak refahın korunmasına katkı yapıldığı belirtildi.

Makalede, Çin ekonomisinin hızlı gelişmesinin nedenleri şöyle sıralandı:

Birincisi, ÇKP Marksizm düşüncesi ekseninde ülkenin somut durumunu dikkate alıp makul bir yönetim yönü, politikaları ve uygulamaları belirleyerek kendi kalkınma yolunda ilerlerken iç ve dış değişkenlere göre zamanında düzenlemeler yapıp sosyalist sistemde inovasyonu sürekli ilerletti.

İkincisi, demokratik merkeziyetçilik ilkesine bağlı kalındı.

Üçüncüsü, hükümet çalışmalarında ekonomik gelişmeye öncelik verildi ve reform ile dışa açılma politikasında ısrar edildi.

Dördüncüsü, halk merkezlilik ilkesine bağlı kalındı.

Beşincisi, yolsuzlukla mücadeleye büyük önem verildi.

Altıncısı, ÇKP dünya genelinde insanlığın kader ortaklığının oluşturulması için büyük çaba göstermeyi misyon edindi.