China Daily

Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayınladığı verilere göre, Çin’in tarım sektörü yılın ilk çeyreğinde 1,13 trilyon yuan (174,4 milyar dolar) katma değer yarattı, bu rakam geçen yılın aynı döneminden yüzde 8,1 daha yüksek. Bu rakam ayrıca tarım sektöründe kaliteli kalkınmanın ne olduğunun en iyi açıklaması ve 14. Beş Yıllık Plan dönemi için (2021-2025) iyi bir başlangıç oluşturuyor.

Yüzde 8,1 büyüme çiftçilerin gelirinin arttığı, tarımın artan biçimde sağlam temellere sahip olduğu ve kırsal alanların iyileşen bir gelecek beklentisine sahip olduğu anlamına geliyor. Bütün ulus içinse, bu toplumsal ve ekonomik kalkınma için sağlam bir destek demek. Yine de bu başarılar son değil. Bunlar ilerde daha ağır görevlerin beklediği anlamına geliyor.

İlk olarak, merkezi liderlik bu yıl makroekonomik kontrol hedefleri içine, tahıl üretimini 650 milyar kilogramın üstünde tutma görevini ekledi. Bu yılın tarımsal ve kırsal konulardaki öncelikleri içinde en önemli görev. Bu amaçla, yerel yönetimlerin üretimi yönlendirmesi ve çiftçilerin verimliliklerini artırmaları için kilit teknolojileri yaygınlaştırması gerekir.

İkincisi, tahıl kalitesi iyileştirilmek zorunda ki, Çinli çiftçiler daha verimi bir biçimde daha iyi tahıl ve sığırlar yetiştirebilsinler. Ekilebilir toprakların miktarının korunması zorunludur çünkü tahıl üretimi garanti altına alınmalı. Bunun yanı sıra, tarımı daha iyi desteklemek için bütün tedarik zincirini iyileştirmek için yeni sübvansiyonlar ve yeni teknolojilere gerek var.

ÇİN’DE TARIM SEKTÖRÜ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 1,13 TRİLYON YUAN KATMA DEĞER YARATTI

Ülke mutlak yoksulluğu ortadan kaldırma hedefine ulaşmışken, bir sonraki adım tam refahı daha kısa zamanda başarabilmek için kırsal kesimi daha iyi inşa etmektir. Bu yoksullukla mücadelenin başarılarını kararlı biçimde sağlamlaştırmak, genişletmek ve bu işi etkin biçimde kırsal alanları canlandırma çabaları ile bağlantılandırmak zorundadır.

Kırsal kesimde yaşayanların geçim şartlarını iyileştirmek için, kısal bölgelerdeki yaşam ortamı iyileştirilmek zorundadır ki, kırsal kesimde yaşayanlar daha rahat bir hayat yaşayabilsinler. Kamu hizmetleri bir üst düzeye çıkarılmalı ve daha fazla kırsal altyapı inşa edilmelidir. Küçük kasabalar kırsal kesimde yaşayanlara hizmet eden bölgesel merkezler haline gelmelidir.

Özetle, yüzde 8,1’lik katma değer artışı tarımsal ve kırsal kesimdeki işler için iyi bir başlangıç oluşturuyor, ama bu ivmeye dayanmak ve tarım sektörünün gelişmesini daha da ileri götürmek gerekiyor.