China Daily / Matteo Marchisio

Çin Başbakanı Li Keqiang’ın, Çin Ulusal Halk Meclisi’nin (ÇUHM) yıllık toplantısının açılış gününde sunduğu Hükümet Çalışma Raporu, sadece 2020 yılı hükümetin çalışmasıyla ilgili gözden geçirmeler ve 2021 yılındaki asıl görevleri ortaya koyması açısından değil, aynı zamanda 13. Beş Yıllık Plan (2016-2020) döneminde elde edilen başarıların hesabının verilmesi ve 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) dönemindeki asıl hedefler ve görevleri ana hatlarıyla gösterdiği için özellikle önemlidir.

14. Beş Yıllık Plan, ülkede aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılmasından sonraki ilk beş yılı kapsıyor. 14. Beş Yıllık Plan’ın amaçları ve öncelikleri arasında, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in 2017 yılında Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 19. Ulusal Kongresi sırasında açıkladığı “kırsal kesimlerin canlandırılmasını” ilerletmek de bulunuyor.

Buradaki amaç, kırsalı kesimlerin geliştirilmesi ve yaşamak için daha çekici hale getirmesi çalışmalarının hızlandırılmasıyla kentsel ve kırsal kesim arasındaki kalkınma uçurumunu kapatmak için uzun vadeli, kapsamlı bir çerçeveye sahip olmaktır. Kırsal kesimlerin canlandırılması, kırsal kesimlerin kalkınması, kırsal kesimlerin idaresinin düzeltilmesi ve ekolojik uygarlık inşası aracılığıyla yoksulluğun ortadan kaldırılmasının başarılarını sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Yoksulluğun azaltılması, gıda güvenliği ve kapsayıcı kırsal kalkınmayı desteklemekle görevli bir kuruluşun temsilcisi olarak -Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)- kırsal kesimlerin canlandırılması konusundaki görüşlerimi paylaşacağım.

Çin’in kırsal kesimin canlandırılmasına odaklanması, ülkenin uzun vadeli amacı olan, “güçlü, demokratik, uygar, uyumlu ve modern sosyalist bir toplum” arayışında kırsal kesimin gelişmesinin oynadığı önemli rolü yansıtmaktadır. Kırsal kesimin canlandırılmasının amacı, kentsel ve kırsal kalkınma arasındaki mevcut dengesizliği ve onun düzeltilmesine olan ihtiyacı gösteriyor. Kırsal kesimlerdeki ortalama gelir, kentsel bölgelere göre neredeyse üç kat daha az ve kırsal kesimlerdeki aktif nüfusun sadece yüzde 40’ı, yerel olarak altı aydan daha fazla bir süre için istihdam fırsatı bulabiliyor. 

Aktif nüfusun geri kalan kesimi -çoğunu gençler temsil ediyor- daha iyi ücret veren işler araştırmak için kentsel kesimlere göç etmek zorunda kalıyor. Çin’in son 40 yılda tecrübe ettiği kırsal kesimlerden kentlere kitlesel göç, Çin’in hızlı ekonomik büyümesini destekleyen doğal bir sonuçtu ve bu bağlamda haklı bir durumdu.

Bununla birlikte, mevcut koşullar altında, bu tür bir süreç kentsel merkezlerde sosyal kapasite ve sosyal istikrarıyla ilgili sorunlar yaratır, yüksek sosyal maliyetlere yol açar ve bu uzun vadede sürdürülebilir değildir. Sadece, kırsal kesimlere yatırım yapılması ve buraların kalkınması, kentsel ve kırsal kesim arasındaki dengesizliği halledebilir ve uyumlu bir toplum amacı izlenebilir. Bu nedenle, kırsal kesimlerin canlandırılması büyük önem taşımaktadır.

ÇİN İLE ULUSLARARASI TARIMSAL KALKINMA FONU ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞ VAR

Kırsal kesimlerin canlandırılması arayışı ayrıca, Çin liderliğinin, tesadüfen, kırsal kesimleri canlandırma programının önemli bir gündemi olan yoksulluğu yok etme başarılarının pekiştirilmesinin önemini kabul ettiği anlamına geliyor. Bu, mutlak yoksulluğun ortadan kaldırılmasına rağmen, nüfusun halen önemli bir bölümünün yoksulluk sınırının “üstünde” ancak “yakınında” yaşadığının kabul edilmesinden kaynaklanıyor.

Bu insanlar, özellikle fark edilemeyen bir acil durum halinde, şoklara karşı savunmasız ve tekrar yoksulluğa geri dönme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Örneğin, ailede ciddi bir hastalık, işsiz kalınması, emtia fiyatlarında keskin bir yükseliş, iklim değişikliğinin hasat veriminde yol açtığı olumsuz sonuçlar veya Covid-19 salgını gibi ortaya çıkan salgın hastalık durumu gibi. Covid-19 salgını, en fazla savunmasız olanların, aynı zamanda krizden en kötü etkilenenler olduğunu gösterdi. Bu nedenle, savunmasız grupları izlemek ve desteklemeye devam etmek önemlidir.

Her şeyden önce, kırsal kesimlerin yeniden canlandırılması, ekonomik gelişmenin, istihdam yaratmanın, yoksulluğu yok etme başarılarının sağlamlaştırılması, kırılganlıkların azaltılması, gıda güvenliğinin korunması, iyi yönetimi sağlama ve çevreyi daha iyi koruma hedeflerinin ayrı ayrı ele alınmadığı, kırsal kesimlerin kalkınmasına kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımdır. Kırsal kesimin kalkınmasının bu boyutlarının bütüncül bir şekilde ele alınmasıyla kırsal kesimin canlandırılması sağlanabilir.

Önümüzde uzanan zorluk, kırsal kesimi canlandırma programının uygulanmasıdır. Bu program, yoksullukla mücadele kampanyasında olduğu gibi aynı seviyede siyasi taahhüt ve aynı oranda destek verilmesi halinde, yoksullukla mücadelede sağlanan başarı gibi sonuca ulaşacaktır.

Bu yıl IFAD ve Çin, IFAD’ın Çin’e verdiği ilk kredinin 40. yıl dönümünü kutladı, bu IFAD ile Çin arasında, onlarca yıldır süren güçlü bağları yansıtıyor. IFAD, Çin’i, mutlak yoksulluğu ortadan kaldırma çabalarında son 40 yılda verdiği destekte olduğu gibi, kırsal kesimi canlandırma arayışında da desteklemeye hazır.