China Daily

Merkezi yetkililer, kırsalın canlandırılması konusunda kapsamlı olarak ilerleyen önemli çalışmalara ilişkin son görüşlerini salı günü açıkladılar. Merkezi yetkililerin yılın ilk belgesini tarım işçiliği ve ilgili sorunlara ayırmasının, ulusal ekonominin temeli ve ulusal güvenlik ve istikrar için stratejik öneme sahip tarım sektörüne verdikleri büyük önemi göstermesi geleneksel bir uygulamadır. Belgede merkezi yetkililer hükümete, tahıl üretimine ve önemli tarımsal ürünlerin tedarikine, tarımın modernleştirilmesinin ilerletilmesine ve kırsal yönetimin düzeltilmesine özel önem vermesi çağrısında bulundu. 

Belge ulusal gıda güvenliğinin garanti edilmesini ve yoksulluk sınırının biraz üzerinde mücadele veren kırsal kesimde yaşayanların yoksulluğa girmesini önlemek için iki kritik unsur haline getiriyor. Belgede bahsedildiği gibi, tahıl üretiminin potansiyelinden daha fazla faydalanmak için ülkenin tarımda bilim ve teknolojiye olanak sağlayarak, su kullanımının verimliliğini düzelterek ekilebilir arazide birim başına tahıl üretimini yükseltmek için daha fazlasını yapmalıdır. 

KIRSAL KESİMLERİN CANLANDIRILMASI KALKINMA UÇURUMUNU DARALTABİLİR

Özellikle merkezi yetkililer, yerel yetkililere tahıl ekim alanını korumaya ve ülkenin ithal soya fasulyesine bağımlılığını azaltmak için ülke çapında soya fasulyesi ve diğer yağlı mahsullerin üretim kapasitesini genişletmede ellerinden geleni yapma çağrısında bulundular. Aynı zamanda belgede işaret edildiği gibi kırsal bölgelerin canlandırılması öncelikle tarımın modernleştirilmesine ve eyaletlerin ekonomilerinin kalkınmasına bağlıdır. Bu da yerel yönetimlerin çiftçiler için yaşama ortamını ve kamu hizmetlerini iyileştirmesini ve kırsal kesimdeki altyapıyı düzeltmesini desteklemelidir, böylece kırsal kesimde yaşayanlar gelirlerini ve geçim kaynaklarını artırmak için göçmen işçi olarak çalışmaları haricinde daha fazla seçeneğe sahip olacaklar. 

Kırsal kesimlerin canlandırılması sadece kırsal kesimin hızlı kalkınmasını sağlamaz, aynı zamanda kırsal ve kentsel kesim arasındaki kalkınma uçurumunu etkili biçimde daraltabilir, böylece ulusal kalkınma kentler ve köyler arasındaki sıfır toplamlı bir oyun olmaz.