China Daily / Yasir Masood

Dünya büyük sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı ve karbondioksit salımları nedeniyle bir iklim felaketi ile karşı karşıya. Bu felaketin ağır sonuçlarını kavrayan Çin karbon azaltma politikaları, çevre dostu kalkınma girişimleri ve iklim değişikliğinin insanlığa yönelik büyük tehditlerini yönetmeyi amaçlayan yeniliklerde bir lider olarak ortaya çıktı.

Çin 2020’de 2030’dan önce karbon azaltma eşiğine ulaşacağı ve 2060’tan önce karbon nötre ulaşacağı sözünü verdi. Çin hâlihazırda bu yönde dikkate değer başarılar sağladı. Örneğin, 2015-2021 arasındaki sadece 6 yılda Çin temiz enerji üretme kapasitesini iki kattan fazla artırarak 1 milyar kilovata çıkardı. Bu dünyada kurulu temiz enerji kapasitesinin yarısı kadarını oluşturuyor ve küresel karbon salımlarının azalmasına yardımcı oldu.

Ek olarak, Covid-19 salgınının dünyanın birçok bölgesinde etkisini devam ettirmesine rağmen, Beijing 2022 Kış Olimpiyatları düzenleme komitesi, Kış Olimpiyatlarını tarihteki en yeşil olimpiyatlardan biri yapmak amacıyla, “basit, güvenli ve muhteşem” olmanın yanı sıra kapsayıcı ve çevre dostu bir spor şenliği düzenlemek için Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve diğer paydaşlarla birlikte çalıştı.

OLİMPİYAT TARİHİNDE İLK KEZ TÜM MEKÂNLAR YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE AYDINLATILDI

Spor tesislerinin inşaatında çevre dostu teknolojilerin kullanılması Çin’in düşük karbonlu küresel büyümeye katkısının güzel bir örneğidir. Olimpiyat Oyunlarının tarihinde ilk kez bütün mekânlar yenilenebilir enerji ile aydınlatıldı, kapalı stadyumlarda ve buz pateni pistlerinde doğal karbondioksit soğutma sistemi kullanıldı ve enerji tüketimini potansiyel olarak yüzde 20’den fazla azalttı. Ek olarak, Olimpiyat Köyü’ndeki bütün yolcu taşıtları enerji tasarruf cihazları ve yenilenebilir enerji aksesuarları ile donatıldı.

Beijing Kış Olimpiyatları ayrıca “karbon nötr”dü çünkü olimpiyat ateşini yakmak için 800’den fazla araçta hidrojen kullanıldı ve yüzde 100 yenilenebilir enerji santralları mekânların enerjisini sağlıyordu ve 1,7 milyon karbon kredisi salımları dengeledi. Karbon salımları ayrıca ağaçlandırma programlarından elde edilen karbon kredileri ile azaltıldı.  Pyeongchang 2018 Kış Oyunlarında toplam baz salımların 1,637 milyon ton karbondioksite denk olduğunu (mtCO2e) hesaplandı. Bu Beijing Kış Olimpiyatlarında daha çevre dostu altyapı kurularak ve 1,7 milyon karbon kredisi ile 1,306 milyon tona indirildi. Gerçek telafi miktarının ise 1,208 milyon mtCO2e olduğu hesaplanıyor, bu bütün olimpiyatları karbon nötr hale getiriyor ve diğer Olimpiyat ev sahibi kentlerin taklit etmesi için bir örnek oluşturuyor.

Organizasyon komitesine göre, Hebei eyaletindeki Zhangjiakou’dan Beijing’e elektrik vermek için yıllık 14,1 milyar kilovat saat kapasitesine sahip, ya da Beijing’in yıllık elektrik üretiminin yüzde 10’unu sağlayacak, esnek bir doğrudan akım (DC) elektrik altyapısı kuruldu. Ulusal Elektrik İdaresi verilerine göre, Fengning pompalı hidroelektrik santralının 3,6 GW kurulu toplam kapasitesi var, bunun 600 MW’ı Aralık 2021’de faaliyete geçti. Benzer şekilde, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’na göre, Huadian Group ve Huaneng Group dâhil, Beijing ve Zhangjiakou’daki 14 Olimpiyat mekân ve tesis operatörü 2021’de 14 elektrik üretim tesisi ile piyasa temelli yeşil enerji ticareti yaptı. Ocak’tan Nisan 2022’ye kadar Olimpiyat mekanları için yeşil enerji ticareti 41 milyon kilovat saate ulaştı. Bu Kış Olimpiyatlarının tamamlanmasından sonra Çin’in yenilenebilir enerji artışının enerji ticareti tarafından da destekleneceği anlamına geliyor.

ÇİN DÜNYANIN ÖNDE GELEN “YEŞİL” HİDROJEN ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ

Çin son on yılda güneş ve rüzgâr enerjisi dahil oldukça büyük bir yeni enerji üretim kapasitesi kurdu. Çin ayrıca dünyanın önde gelen “yeşil” hidrojen üreticilerinden biri. Kuşak ve Yol İnisiyatifi de girişime dâhil ülkelerde çevreci uygarlığı teşvik ediyor. Önemli bir biçimde, Kuşak Yol İnisiyatifi’nin öncü projesi Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) Pakistan’ın fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmak için yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek için aynı rotayı izliyor. CPEC çerçevesinde Pakistan 21 elektrik santralından şu anda 1,300 MW yenilenebilir enerji üretiyor

Toplam kapasitesi 1,590 MW olan iki hidroelektrik santrali projesinin de inşa halinde olmasıyla birlikte, gelecekteki projelerin ek 1,924 MW kapasite eklemesi bekleniyor. Ve Karot Hidroelektrik Projesinin bu yılın sonlarında tamamen faaliyete geçmesinden sonra yıllık karbon salımlarını 3,5 milyon ton düzeyinde azaltacağı tahmin ediliyor. Bu da Pakistan’ın temiz enerji çıktı toplamını artıracak ve enerji tüketim yapısını modernleştirecektir.

Pakistan buzulların azalması, düzensiz yağmurlar, seller, ormanların azalması, sıcak dalgaları, su kıtlığı, hava kirliliği ve doğal kaynakların azalması dâhil çevre sorunlarından en kötü etkilenen 10 ülkeden biri olduğu için, CPEC projeleri nedeniyle ülkenin enerji kaynaklarında yenilenebilir enerjilerin payının önemli ölçüde artması iklim ve çevre sorunlarının etkilerini bir ölçüde hafifletmesine yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, Çin’in karbon nötrü gerçekleştirme modeli Pakistan’a da daha yeşil ve daha temiz bir gelecek istemek için ilham verdi.