China Daily

Çin Halk Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı Liu Guoqiang, kısa süre önce basına yaptığı açıklamada PBOC’nin parasal büyüklüğün istikrarını sürdürmek ve kredi çöküşünden kaçınmak için para politikası aracını ardına kadar açık tutacağını söyledi. Politikaların proaktif olması gerekirken, bu politikaları yürüten tarafların ön planda kalmak için ileriye yönelik adımlar atması gerekir. Bu Merkez Bankası’nın rezerv mevduat oranını azaltması ve faiz oranlarını azaltmasının nedenlerini açıklıyor.

Aynı zamanda, Finans Bakanlığı 1,46 trilyon yuanlık (230,1 milyar dolar) yeni özel tahvil çıkardı ve yerel yönetimlerin ilk çeyrekte bunlardan yararlanmasını şart koştu. Ve bu yıl altyapı sektöründe toplam 3,3 trilyon yuan özel bono çıkarılacağı ve yatırılacağı tahmin ediliyor.

Hükümet kolay kredi koşulları sağlayarak ve saldırgan maliye politika uygulayarak piyasanın beklentilerini tersine çevirmeyi bekliyor. Geçen 20 yılda bu tür konjonktür karşıtı politikalar ve pratikler bu amaç için etkili olduklarını gösterdi.

TEMEL HEDEF; EKONOMİYİ İSTİKRARA KAVUŞTURMAK

Piyasanın kötümser duyguları büyük ölçüde Covid-19 salgınından zarar gören hizmet sektöründen kaynaklanıyor ve yetkililer finansal, emlak ile internet sanayilerinde denetimlerini ve düzenlemelerini güçlendiriyor. Bunların yanı sıra, Çin’in hane halkı kaldıraç oranı geçen iki yılda hızla arttı ve tüketimi azalttı.

Hükümet borçlanması yoluyla altyapı yatırımlarının artması Gayri Safi Milli Hasılsa (GSMH) rakamlarına doğrudan yansıyabilse de, asıl olarak, kaçınılmaz olarak ilk aşama emtia fiyatlarını artıran devlete ait işletmeler (SOEs) gibi ilk aşama sanayi şirketlerine yaradığı için, hizmet sektörüne ve sıradan işçilere yaraması zordur. Bunun imalat ve hizmet sanayilerine belirli etkileri olacaktır. Sonuç olarak, hükümet ve özel yatırımlar yoluyla tüketimi artırmanın etkisi, piyasanın bu yaklaşımdan beklentisi gibi azalıyor ve etkisini daha da zayıflatıyor.

Yetkililerin teşvik paketlerini iyisi mi tüketimi artırmaya ve mikro, küçük ve orta ölçekli girişimler ile özel ekonomik sektörlerin bireysel şirketlerine yaramaya yöneltmeleri gerekir. Bu arada, ülke konut, evlilik ve çocuk büyütmenin maliyetlerini etkin biçimde azaltmak zorundadır, çünkü geçen yılın net nüfus artışı, 480 bin, 1960’ların başından bu yana en düşük artıştır ve bunun politika belirleyiciler için, ekonomiyi istikrara kavuşturmanın temel hedefinin, ekonomik kalkınma ve istihdamın temeli olan, özellikle özel sektördekiler olmak üzere piyasa oyuncularının canlılığını devam ettirmek olduğu yönünde bir uyanma çağrısı olması gerekir.