China Daily

Merkez bankası cuma günü yaptığı açıklamada, Çin Halk Bankası’nın finansal kurumlar için zorunlu rezerv oranını 15 Temmuz’da 0,5 puan azaltacağını söyledi. Bundan sonra finansal kuruluşlar için ağırlıklı ortalama zorunlu rezerv oranı yüzde 8,9 olacak.

Yükselen ham madde fiyatları, zayıf küresel toparlanma ve nispeten cansız iç talep nedeniyle, Çin imalat sanayisi hem arz hem de talepte bir sıkışma ile karşı karşıya. Özellikle mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, artan yukarı yönlü maliyetlerin ve yetersiz aşağı yönlü talebin ikili baskısı ile yüzleşmekte. Bu nedenle, zorunlu rezerv oranının düşürülmesi gibi para politikası araçlarının, reel ekonomiye sağlanan mali desteğin daha da güçlendirilmesi için uygun zamanlarda kullanılması gerekiyor.

Finansal kurumlar için zorunlu rezerv oranındaki indirim, likiditelerini iyileştirmeye ve KOBİ’lere daha iyi hizmet vermeye yardımcı olacaktır. Tabii ki, yükselen ham madde fiyatları ve yetersiz aşağı yönlü talep gibi sorunlar, daha doğrudan ve hedefe yönelik politika önlemleri gerektiriyor. Bununla birlikte, yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanma daha karmaşık olabileceğinden, ekonomi politikalarının genel koordinasyonuna ve yapısal dağılımına daha fazla vurgu yapılması gerekiyor.

YILIN İKİNCİ YARISINDA EKONOMİK TOPARLANMA DAHA KARMAŞIK OLABİLİR

Bu, yalnızca para politikasının toplamda ihtiyatlı veya hatta marjinal olarak gevşek kalmasını değil, aynı zamanda maliye politikasının daha proaktif olmasını da gerektirir. Maliye politikası, istikrarlı büyümeyi garanti etmede para politikasından daha doğrudan. Bu sırada, Çin’in ekonomik toparlanmasındaki eşitsizlik, acilen daha hedefli yapısal politikalar alınmasını gerektiriyor. Para sektörü, reel ekonominin büyümesi ve ekonomik yapının optimizasyonu için birçok politika düzenlemesi yaptı.

Bununla birlikte, reel ekonomi, özellikle küçük, orta ve mikro ölçekli işletmeler, halen daha büyük sermaye baskısı ve daha yüksek sermaye maliyetleri ile karşı karşıya. Bunun başlıca nedenleri, ekonomi üzerinde aşağı yönlü baskı ve yükselen emtia fiyatlarının neden olduğu ithal enflasyon. Aynı zamanda bu durum özellikle kredi piyasasında para politikası aktarımlarının akıcılığı ile de ilgili.