Xinhua

Yunnan eyaletinin Kunming kentinde geçen hafta çarşamba günü yapılan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Tarafları Konferansı’nın 15. Toplantısı’nda (COP 15) kabul edilen Kunming Deklarasyonu,  ülkelerin biyoçeşitliliğin azalması sorunun çözme kararlılığını gösteriyor.

Konferansın asıl başarısı olan deklarasyon, siyasi bir deklarasyon. Deklarasyon sözleşmeye taraf ülkelere, mevcut biyoçeşitlilik kaybını tersine çevirmek ve biyoçeşitliliğin en azından 2030’da kendini toplama yoluna girmesini sağlamak için, 2020 sonrası küresel biyoçeşitlilik çerçevesinin geliştirilmesi, benimsenmesi ve etkin biçimde uygulanmasını sağlama görevi veriyor.

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteri Elizabeth Maruma Mrema, şu açıklamayı yaptı: “Kunming Deklarasyonu’nun başarı için gereken bazı kilit unsurları ayrıntılı olarak veriyor; ana yola sokma, sübvansiyonların yönlendirilmesi, hukukun üstünlüğü, yerli ve yerel halkların tam ve etkin katılımı.”

EKOLOJİK UYGARLIK

Deklarasyon BM 2020 Biyoçeşitlilik Konferansı’nın temasına işaret ediyor: “Ekolojik Uygarlık: Yeryüzündeki Herkes İçin Ortak Bir Gelecek Kurmak.”

Biyoçeşitliliği toparlanma yoluna sokmak dünyanın önündeki belirleyici bir görev ve bu görevin başarılması, 2020 sonrası iddialı ve dönüştürücü küresel biyoçeşitlilik çerçevesini ileri götürmek için güçlü bir siyasi hareket gerektiriyor.

Kunming Deklarasyonu ülkelerin küresel biyoçeşitliliği koruma konusunda siyasi iradeye sahip olduğunun işaretini veriyor ve Konferansın ev sahibi olarak Çin’in küresel biyoçeşitliliğin korunmasındaki liderliğinin bir ürünü.

Deklarasyonun benimsenmesi sadece uluslararası toplumun mevcut biyoçeşitliliğin azalmasını tersine çevirme çabalarının sonucu değil, aynı zamanda yeni ve güçlü zorlukların yenilmesinin da başlangıcıdır.

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ ŞART

Biyoçeşitliliğin azalmasının temel nedeni, büyüme modelinin yeşil bir dönüşümü için düzeltilmesi zorunlu olan geleneksel kalkınma modeli altındaki kalkınma ile ekolojik çevre arasındaki çelişkide yatıyor. Bu yeni bir yüksek nitelikli kalkınma yolculuğuna çıkmak için küresel iş birliğini gerektiriyor.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in COP 15’in canlı video bağlantısı ile yapılan zirve toplantısında yaptığı konuşmada ileri sürdüğü dört girişim bu yeni yolculuğun zamanında ve uygun bir biçimde tamamlanmasının önemli garantileridir.