Dünyada bu yıl enerji yatırımlarının geçen yıla göre yüzde 10 artışla 1,9 trilyon dolara yükselmesi öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Küresel Enerji Yatırımları 2021 raporuna göre, enerji yatırımlarında elektrik sektörü ağırlığını korumaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2021 elektrik sektörü yatırımlarının petrol ve doğal gaz yatırımlarını üst üste aştığı altıncı yıl olacak.

Küresel enerji yatırımları bu yıl yüzde 10 artışla 1,9 trilyon dolara ulaşacak ve salgın öncesi seviyesine dönecek. Bu miktarın 820 milyar dolarını küresel elektrik sektöründeki yatırımlar oluşturacak. Elektrik sektöründeki toplam yatırımlar bu yıl 2020’ye göre yüzde 5 artışla tarihteki en yüksek seviyesine yükselecek.

Toplam elektrik sektörü yatırımları içinde, bu yıl elektrik üretim kapasitesine yapılması öngörülen toplam 530 milyar dolarlık yatırımın yüzde 70’ini (369 milyar dolar) yenilenebilir enerji, 119 milyar dolarlık kısmını ise fosil yakıt kaynaklı elektrik üretim yatırımları oluşturacak.

Küresel nükleer enerji kapasitesindeki yatırımlar ise bu yıl 44 milyar doları bulurken, elektrik şebekeleri ve bataryalara 293 milyar dolar harcanacak.

Rapora göre, temiz enerji yatırımları cesaret verici olmasına rağmen bu yatırımlar küresel enerji sisteminde sürdürülebilir bir yol haritası oluşturulması için yetersiz kalacak. Dünyanın 2050’de sıfır emisyon hedefine ulaşması için 2030’a kadar temiz enerji yatırımlarında tarihi bir artışa ihtiyaç olacak.

Bu yıl kömür yatırımları geçen yılki seviyesiyle neredeyse aynı kalarak 91 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecek.