China Daily

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) küresel tedarik zincirlerini yeniden şekillendirmek için uyguladığı girişimler göz önüne alındığında, zor kazanılmış bir sonuçla, Çin’in dış ticareti geçen yıl -yıllık bazda- yüzde 30 büyüme gerçekleştirdi.

Gümrükler Genel İdaresi tarafından geçen hafta açıklanan verilere göre, toplam ihracat ve ithalat hacmi 2021 yılında 6,05 trilyon dolara ulaşırken, bir önceki yıl bu rakam 4,6 trilyon dolara ulaşmıştı. Gümrükler Genel İdaresi Sözcüsü Li Kuiwen, Beijing’de düzenlenen basın toplantısında, ülkenin en büyük kapsamlı imalat sektörüne sahip olması ve yeni koronavirüsü büyük ölçüde kontrol altına alan tek büyük ekonomi olması nedeniyle güçlü bir performans beklenen bir durum olsa da Çin’in dış ticaretinin salgından kaynaklanan şiddetli dalgalanmalar karşısındaki “sağlam dayanıklılığının” “göz kamaştırıcı” olduğunu söyledi.

EKONOMİK KÜRESELLEŞMENİN ALTIN ÇAĞI SONA ERDİ

Bu “sağlam dayanıklılık”, küresel tedarik zincirlerinin istikrarını sürdürdüğü için hem dünyaya hem de Çin’e fayda sağlıyor ve geçen yılın ilk üç çeyreğinde büyümesi -yıllık bazda- yüzde 9,8 artan Çin ekonomisinin toparlanmasını hızlandırıyor. Fakat, Çin’in ticareti bu yıl büyümeye devam etse de, ekonomik büyümeyi artırmadaki marjinal etkileri keskin bir düşüş göstermekte. Yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) büyümesi ilk çeyrekteki yüzde 18,3’ten üçüncü çeyrekte yüzde 4,9’a düştü.

Hükümetin istihdama öncelik vermesi ve küçük-orta ölçekli işletmelere yardım etmesi, üst düzey politika yapıcıların “göz kamaştırıcı” rakamların arkasındaki gizli tehlikelerin farkında olduklarını ve ülkenin karşı karşıya olduğu belirsizliklere ve risklere karşı yüksek alarmda olduklarını gösteriyor.

Çin ekonomisi üzerindeki üç baskı -taahhüt talebi, tedarik zinciri şokları ve zayıflayan beklenti- küresel ekonomik toparlanma zayıf ve tehlikeli olduğu için, yarı iletkenler, konteynerler, işçiler, artan ulaşım, ham madde ve enerji fiyatları ile daha belirgin hale geliyor. Eğer bu cephelerdeki fiyat artışları kontrol edilmezse, dış ticaretin hızla artması sonunda Çin ekonomisine yük olacaktır. Bazı ihracat işletmelerinin, ne kadar çok üretirlerse o kadar çok kaybederler ikilemini önlemek için siparişleri geri çevirmeye başlamasına şaşmamalı. Çin, riskleri ve belirsizlikleri yönetmesi için çok önemli olan sürdürülebilir yüksek kaliteli kalkınmayı etkili bir şekilde teşvik etmek için, endüstrilerini yükseltmek, iş ortamını iyileştirmek, kilit teknolojilerde atılımlar yapmak ve ekonomisini yeniden yapılandırmak için özenli çabalarıyla yalpalanmadan ilerlemelidir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK KALİTELİ KALKINMA

Küresel ticaret ve yatırımın büyümesi yavaşladıkça, gelişmekte olan ülkeler için temel bir ticaret biçimi olan ara malların dünya ticaretindeki payı sürekli olarak azalmaktadır. Ekonomik küreselleşmenin altın çağı sona erdi ve ülkelerin ulusal güvenliğe ve ulusal çıkarlara daha fazla önem vermeleriyle küresel tedarik zincirlerinin küçülmesi, kısalması ve yerelleşmesi temel bir trend haline geldi. Çin bu yeni normale uyum sağlamak zorundadır ve bu da yüksek kaliteli gelişmeyi gerçekleştirmek için, üzerine daha yüksek kalitede gereksinimler yükler.