China Daily

Devlet Konseyi kısa süre önce, ülkenin parasal politikalarının belirlenmesinde asıl danışma ve tedbir organı olan Çin Halk Bankası’nın (PBOC) Parasal Politika Komitesi’nin yapısı ile ilgili bir ayarlama kararı yayınladı. 

Komitenin yeni üyelerinin tamamı makroekonomik kalkınma ile ekonomik reformlar konusunda uzman ve uzun zamandır makroekonomik kalkınma ile ekonomik reformlar konusunda araştırmalarla meşguller. Birçok makroekonomik kurum ile politika araştırma kurumlarında çalışmışlar ve kırsal kalkınma, tarım, ulusal zenginliğin dağıtımı, yoksulluğun azaltılması, yaşlanma sorunu, istihdam, arz tarafı yapısal reformu, yenilik ve bölgesel ekonomik geçiş konularında derinlemesine araştırmalar yürütmüşler.

Komitenin yapısındaki bu ayarlama, 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-25) ekonomik ve toplumsal kalkınmasının geliştirilmesi için parasal politika belirlenmesinin yüksek gerekliliklerini yansıtıyor.

Dünya ekonomisi, 2008 küresel finansal krizinin uzun süreli etkilerinin altında, esnek ve doğru para politikası makroekonomik kontrol ile ekonomik yeniden yapılanma için merkezi öneme sahip.

PARA POLİTİKASI SÜREKLİLİĞİNİ DEVAM ETTİRMELİ

14. Beş Yıllık Plan döneminde Çin’in yeni kalkınma paradigmasını uygulaması, dengesiz kalkınma sorununu çözmesi, ekonomik yapısını optimize etmesi, insanların geçim şartlarını iyileştirmesi ve genel kalkınma kalitesini artırması gerekiyor. Dolayısıyla para politikasının makro kontrol içindeki rolünü yerine getirmesi gerekiyor.

Kaldıraç oranı genel istikrarını sürdürür ve hükümetin borçlarını azaltırken, para politikası gerçek ekonominin kalkınmasını desteklemek, istihdamı garanti etmek ve düşük karbon geçişini teşvik etmek zorunda.

Finansal hizmetler ile yönetimi iyileştirmek, küçük ve orta ölçekli girişimlerin finans zorluklarını daha da azaltmak ve finansal hizmetlerin kapsayıcılık ile kalitesini sürekli olarak iyileştirmek için kurumsal reformlara gerek var.

Likiditenin “ana vanası” olarak,  PBOC Para Politikası Komitesi makroekonomik araştırmadaki güçlerini kullanmalı ve para politikasını ekonomi ve toplumun pratik ihtiyaçlarına dayandırmalıdır.  Para politikası sürekliliğini devam ettirmeli, sert dönüşlerden kaçınmalı ve finansal sistemin gelişmesi ile düzeltilmesi için uygun koşulları yaratmalıdır.