China Daily

Çin Merkez Bankası’nın (PBOC), ülke çapında 5 bin sanayi şirketinin dâhil olduğu araştırma sonuçları, Çin ekonomisinin sürekli ve istikrarlı toparlanmasına olan güveni gösterdi. 

Ekonominin temel birimleri olarak şirketler, ekonominin nasıl performans gösterdiğine dair en doğrudan bakış açısına sahiptirler. Şirketlerden gelen olumlu yanıtlar, makroekonominin yukarı yönlü eğilimini sürdürdüğünü ve şirketlerin işlerinin mikro seviyede düzeldiğini gösteriyor.

Bazı endeksler özellikle önemlidir. İşletme hassasiyeti göstergesi, yüzde 56,3 ile geçen yıl aynı döneme göre yüzde 26, karlılık göstergesi de yüzde 53,1 ile geçen yıl aynı döneme göre yüzde 30,8 daha fazla oldu.

PBOC’nin bankacılık araştırması da ekonominin iyi bir ivme kaydettiğine dair ek destek sağlıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde toplam kredi talebi endeksi, önceki çeyreğe göre yüzde 5,9 artışla yüzde 77,5 oldu ve geçen yıl aynı döneme göre ise yüzde 11,6 yükseldi. İmalat kredi talebi endeksi önceki çeyreğe nazaran yüzde 3,6 artışla yüzde 72,2, altyapı kredi talebi endeksi önceki çeyreğe göre yüzde 5,3 artışla yüzde 70,3 ve toptan ve perakende endüstri kredi talebi endeksi de önceki çeyrekle karşılaştırıldığında yüzde 2,7 yükselişle yüzde 67 oldu.

ÇİN NORMAL PARA POLİTİKASI UYGULAYAN ÖNEMLİ EKONOMİLERDEN BİRİ

Kredilere olan güçlü talebin sürmesi, girişimci üretim yatırımının devamlı artışı anlamına gelir ve bu da gelecekte bir süreliğine sürdürülebilir ve istikrarlı ekonomik büyüme potansiyeline işaret eder. 

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak Çin, dışarıdan kaynaklı bütün güçlüklerle tam olarak başa çıkacak güçtedir. Çin’in devasa bir nüfusa, zengin kaynakları olan uçsuz bucaksız bir toprağa ve kapsamlı bir endüstriyel sisteme sahip olması, ekonomik kalkınmada kıyaslanamaz avantajlarını garanti ediyor.

Özellikle iç talep zaten, ekonomiyi istikrarlı hale getiren ve kalkınmasını daha yüksek kaliteli yapan ulusal ekonomik gelişmenin temel itici gücü oldu. Daha da önemlisi Çin, normal para politikası uygulayan önemli ekonomiden biri ve para politikası araçları Çin’in ekonomik istikrarı ile uzun vadeli kalkınmasını sürdürmek için etkili rezervlere sahiptir. 

İşletmelerin güveni ülkenin ekonomik gelişmesine güçlü destek sağlamaktadır. Çin’in, bu yılın sosyal kalkınma amaçlarını daha iyi icra etmek ve 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) dönemine iyi bir başlangıç yapmak için ekonomik potansiyelini daha fazla kullanması gerekmektedir.