Xinhua

Yaklaşık bir yüzyıl önce, birçok kişinin “Modern Gazeteciliğin Babası” olarak bildiği Walter Lippmann, The New York Times’ı Rusya ile ilgili haberleri çarpıtmakla ve “olan şeyi değil, görmek istediği şeyi görmekle” suçlamıştı.

Times’ın gerçekleri sunmak yerine bir anlatı yaratma geleneği Çin’in Covid-19’la mücadelesiyle ilgili oldukça tartışmaları haberler vermekten çok eski zamanlara kadar gitse de, kendi Çin-karşıtı gündemine uydurmak için gerçekleri çarpıtması gazete için yeni bir dip noktayı temsil ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Çin’de Covid-19’un izlerini takip etme görevlerini tamamlayan ekibindeki yetkilileri bilerek yanlış alıntılayarak, başka Batılı medya kuruluşları ile birlikte Times da salgını politikleştirmenin ortaklarından oldu.

Times eski ABD Başkanı Donald Trump’ın köpürttüğü komplo teorileri ve yalanlara dikkat çekme konusunda öncü olsa da, Çin’le ilgili haber vermeye sıra gelince çarpıtılmış gerçekler konusunda payına düşenden daha fazlasına sahip.

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNİN BAŞARILI OLABİLMESİ KARŞILIKLI SAYGI VE GÜVENE BAĞLI

Örnek olarak DSÖ ekibinin Çin’e yaptığı geziyle ilgili yanıltıcı değerlendirmesini ele alalım.

Bu uzmanların bir haberin yanlışlığını destekledikleri gibi bir izlenim vermek amacıyla, DSÖ uzmanlarının sözlerini seçerek alıntılayarak, Times tekrar Çin’i şeffaflıktan yoksun gibi göstermeye çalıştı. Gazetenin haberinde DSÖ uzmanları “tipik olarak yumuşak huylu” diye tanımlandı. Haber yayınlandıktan kısa süre sonra, röportaj veren o “yumuşak huylulardan” ikisi Times’ı kendi sözlerini yanlış aktarmakla suçladı ve Times’ın uydurma değerlendirmesinin “kendi uzmanlıkları olmadığını” vurguladılar.

DSÖ ekibinin üyesi ve İngiliz bir zoolog olan Peter Daszak, “Utan @nytimes!” diye tweet attı.

Geçen aylarda, dünya salgının politikaya malzeme yapılmasının yüzyılda bir görülen bu sağlık krizine karşı mücadeleyi nasıl engelleyebildiğine tanık oldu. Ne yazık ki, şimdi bile bazı Batılı politikacılar ve Times gibi medya kuruluşları Çin’e karşı kendi jeopilitik gündemlerinin peşinde yanlış bilgiler yayıyorlar.

“GÜVEN” İKİ TARAFLI BİR YOLDUR

Çin Covid-19’a karşı mücadelede şeffaflık ve küresel iş birliğine bağlıyken, Times gibi bazı Batılı medya kuruluşlarının, kendi çıkarları için kamuoyunu Çin konusunda yanlış yönlendirme konusunda etkilerini kötüye kullanmaktan hiç çekinmiyorlar.

Bu temelsiz suçlamalar hem Çin hem de DSÖ’nün bilim insanlarının büyük çabalarına karşı açık bir saygısızlık oluşturmanın yanı sıra Çin’in Covid-19’a karşı mücadeledeki başarılarına karşı kötücül bir lekeleme anlamına geliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin’in belirttiği üzere, Covid-19’un kökenini belirlemek “birçok ülke ile bölgeyi ilgilendiren çok karmaşık bir bilimsel konu” ve küresel bilim insanları tarafından iş birliği için sürdürülmesi gerekir.

Küresel iş birliğinin başarılı olabilmesi için, karşılıklı saygı ve güvenin sağlanması zorunludur. Çin değişmez bir şekilde güven inşa etme amacına bağlıdır, ama bazı Batılı politikacılar ve Times gibi medya kuruluşları güvenin iki taraflı bir yol olduğunu unutmamalıdır.