Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan verilere göre, bu yıl ocak-mayıs ayları arasında Çin’in yurt dışında gerçekleştirdiği finansal olmayan doğrudan yatırımı 280,62 milyar yuan olarak kaydedildi.

İstatistikler, ocak-mayıs ayları arasında finansal olmayan doğrudan yatırımda yıllık yüzde 5,3 düşüş olduğunu gösteriyor. Bunlar arasında, Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkelerde finansal olmayan doğrudan yatırım 7,43 milyar ABD Dolarıydı. Bu yıllık yüzde 13,8 artış anlamına geliyor. Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerde yeni imzalanan proje sözleşmelerinin değeri 46,49 milyar ABD Doları ve tamamlanan ciro 30,8 milyar ABD Doları olup, yeni imzalanan toplam sözleşmelerin değeri ve tamamlanan toplam cironun yüzde 55,5’ini ve yüzde 58,5’ini oluşturdu.

Yatırım akışı açısından bakıldığında, ocak-mayıs döneminde imalat sanayine doğrudan yabancı yatırım yıllık yüzde 11,8 artışla 7,2 milyar ABD Doları olurken, bilgi iletim endüstrisine akış 3,51 milyar ABD Doları oldu. Yerli yatırımcıların bileşimi açısından, yerel işletmelerin finansal olmayan doğrudan yatırımları 32,75 milyar ABD Doları olup, aynı dönemde toplam yabancı yatırımın yüzde 75,7’ini oluşturdu.

Ocak ayından mayıs ayına kadar Çin’in yurt dışı taahhütlü mühendislik projeleri altyapı alanında yoğunlaşmış ve yeni imzalanan ulaşım, endüstriyel inşaat ve su koruma inşaat projelerinin değeri hızla artmıştır. Bunlar arasında yeni imzalanan ulaştırma projelerinin sözleşme değeri ve tamamlanan cirosu sırasıyla yüzde 37,0 ve yüzde 11,8 arttı.