CGTN / Ruggero Alcanterini

Modern -tamamıyla evrimleşmiş diyelim- anlamında insan belgelenmiş karasal tarihi nedeniyle aslında görece gençtir. Örneğin, Çin Uygarlığı ancak 4 bin 700, Mısır Uygarlığı 5 bin 900 ve Roma Uygarlığı 2 bin 700 yıllıktır. Rekabetçi spor uygarlığının tarihi ne kadar?

Antik Roma Uygarlığı gibi, rekabetçi spor uygarlığı da, Olimpiya’da Olimpiyatların ortaya çıkışını başlangıç noktası olarak alırsak, az ya da çok bin yıllıktır. Geçen zaman içinde biz insanlar asla savaşlardan uzak olamadık ama rekabetçi sporlar için tutkumuzu da asla yitirmedik. Yine de her şey geometrik dizi içinde gelişir ve günlük yaşamın birçok alışkanlık, gelenek ve faaliyetleri olimpiyatlar dışında, kesintiye uğradı. Spor ona verilenden daha önemli bir role sahip olmalı. İnsanlığın ortak odak noktası ve toplumun tutkuları ile itkilerinin bir katalizörü olarak olimpiyatlar ortak kuralları tanır, saygı duyar ve onun tanıma ile saygısı siyaset ve dinin, ırk ile zenginliğin ve hatta cinsiyetin ötesine geçir. Bu yüzden, olimpiyatların ruhu bütün insanlığın paylaştığı bir boş zaman faaliyeti, bir eğlenme aracı ile fiziksel ve ruhsal olarak faydalı egzersiz ve zaman geçirme haline dönüştü. 

BÜTÜN OLİMPİYAT EV SAHİBİ KENTLER İÇİN “SPOR VE BARIŞ” NİHAİ AMAÇ

Dolayısıyla, spor karşılaşmalarına ev sahipliği, katılım ve sinerjilerin önemli yapısı ile fiziksel eğitim ve mucizelere şahit olmanın ikili fonksiyonu dikkate alındığında, büyük bir sorumluluk olmalıdır. Olimpiyatların mesajı bugünlerde Beijing’de atan yüreklerden yüksek ve açık bir şekilde geliyor, tıpkı Tokyo, Pyeongchang, Rio, Londra ve Soçi’den geldiği gibi… Bütün Olimpiyat ev sahibi kentler için, spor ve barış nihai amaçtır. Barış bakımından 27 yüz yıl önce, Ecumene halkı kutsal Olimpiyat Barışı’nın, fırsatları paylaşacakları, anlaşmazlıklarını çözecekleri ve farklı fikirler ve çıkarlar arasında uyumu arayacakları dört yılda bir yapılacak Olimpiyat Oyunlarında kutlanması gerektiğine karar verdi.

Böyle bur ruh nesiller boyunca insanlar arasında devredilip paylaşıldı. Bunlar arasında 1896’da modern Olimpiyat Oyunlarını başlatan Pierre de Coubertin ve 1996 ve 2003’te 2008 Yaz Olimpiyatlarının Beijing’de yapılması için bastıran Juan Antonio Samaranch ve Primo Nebiolo da vardı. Bu insanlar, sporun bölmekten çok birleştirmesi gerektiğini, evrensel olarak paylaşılan duygular nedeniyle farklı yarım küreler olmadığını, sporun kutlama atmosferini ve popüler gelenekleri yansıtabileceğini ve bütün insanların katılım fırsatları ile haklarının kabul edilmesi gerektiğini savunan ortak bir felsefeyi paylaştılar. 1993’te Beijing’in adaylığı kısmen siyaset nedeniyle sadece iki oyla engellendiğinde duyduğumuz hayal kırıklığından başımız dönmüştü. Tarihteki çığır açan bir dönüm noktası için Beijing’in Toronto’nun 22, Paris’in 18 ve İstanbul’un 9 oyuna karşılık 56 oy aldığı 2001’e kadar beklemek gerekecekti.

ÇİN’İN YÜKSEK KALİTELİ YAŞAM ÇABASI FARKINI GÖSTERİYOR

Bütün insanlık için bir olağanüstü başarının asli değerlerini, ne yazık ki ciddi bir salgınla daha da ağırlaşmış çok zor bir zamanda, tekrarlanan diplomatik ve siyasi boykot çabalarıyla şüphe altına sokmak, hepsinden ders almamız gerek “sıcak ve soğuk” dünya savaşları, ciddi terörist hareketler, acı ve rahatsızlık ile uygarlık bakımından gerilemeden oluşan bir olumsuz geçmişe doğru dramatik bir geri adım atmak anlamına gelir.

Bu nedenle İtalya Ulusal Dürüst Oyun Komitesi Avrupa Dürüst Oyun Hareketi Avrupa Kongresi’ne resmi bir girişim sundu ve Yunanistan Olimpiyat Barışı Komitesi ile birlikte Akdeniz Dürüst Oyun Uzlaşması üyesi hükümetleri de katarak tarihsel “spor aracılığıyla barış” kavramını güçlendirmek için harekete geçti. Bu girişime Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi ilham verdi. Bu nedenle İtalya Dürüst Oyun Ulusal Komitesi, kuruluşunun 60. yıl dönümü nedeniyle, 17. Olimpiyat Oyunları ve ilk Paralimpik Olimpiyatlarının Roma’da yapıldığı ve ev sahibi ülke İtalya’nın Giulio Onesti’nin girişimi ile Doğu ve Batı Almanya’yı aynı bayrak altında bir araya getirmeyi başardığı 1960 yılına geri dönmeyi amaçlıyor.

OLİMPİYATLAR VE ORTAK KURALLAR

Olimpiyatlar öncesinde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ilan ettiği boykotun açıkça siyasi ve diplomatik olarak kullanılmasının Olimpiyatlara ilham veren dürüst oyunu destekleyen değerlerle ruhla çatışan sonuçları ve değerleri olduğunu vurgulamak zorundayız. Modern Olimpiyatların tarihi bize işlerin nasıl olduğunu anlatıyor yani IOC’un resmi kurumları dışında alınan kararların dışında durumu gerginleştirmeye çalışanların her zaman bedel ödediğini söylüyor; bu sadece ahlaki bir bedel değil, aynı zamanda sembolik Olimpiyat Barışı ile büyük zorlukla kazanılan ve bütün siyasi, ekonomik ve dini sorunları aşarak mümkün kılınan insanların uyumlu biçimde bir arada yaşaması hassas sürecinin gelişmesini de zayıflatıyor.

Özellikle, bu aşamada, küresel toplumun kendisini içinde bulunduğu karmaşık durum dikkate alınarak, yeniden yanlış yola girmekten kaçınmak için derin derin düşünmemiz gerekir. Çin 2008’de olağanüstü bir Beijing Yaz Olimpiyatları düzenlediği ve şimdi 24. Kış Olimpiyatları’na tanık oluyor. Çin Olimpiyat hareketinin ve herkes için spor pratiğinin gelişmesine belirleyici katkılarda bulundu. Bu aynı zamanda Çin’in yüksek kaliteli bir yaşam çabasını da temsil ediyor. Sonuç olarak bu, 2022 Beijing Kış Olimpiyatlarında kutlanan evrensel bayramın neşeli atmosferini bozmak için bu sonuncu çabayı iki kez yanlış ve kabul edilemez yapıyor.