Global Times

Çin Devlet Konseyi salı günü ülkenin “orta halli refah toplumuna ulaşma yolculuğu” ile ilgili bir beyaz kitap yayımladı. “Çin’in Yoksulluktan Refaha Destansı Yolculuğu” başlıklı beyaz kitap, Çin halkının birkaç kuşağının orta düzeyde refah içindeki bir toplum kurma çabalarının olağanüstü tarihini anlatıyor. Kitap bütün yönlerden orta düzeyli refahın dikkate değer başarılarının detaylarını aktarıyor ve Çin modernleşmesinin aydınlık geleceğine bakıyor. Bu önemli rapor sıradan Çinlileri etkileyip onlara ilham kaynağı oldu ve dünyaya pozitif bir enerji gönderdi.

Xiaokang (orta halli refah) güzel bir Çin sözcüğü. Bu sözcük 2 bin yıldan uzun süre önceki belgelerde ideal bir toplum durumunu anlatmak iç in kullanıldı. Çin’in uzun tarihi boyunca, Çin halkı savaşlar, kargaşalar ve yoksulluktan çok çekti. Xiaokang Çin halkının orta düzeyli refahı gerçekleştirme özlem ve beklentilerini temsil ediyor. Bugün, Çin bütün yönlerden orta düzeyli bir refah toplumunu inşa etmeyi tamamladı ve Çin halkının bin yıllık bir rüyasını ve uzun zamandır el üstünde tuttuğu arzularını gerçekleştirdi. Bu ancak “büyük bir başarı” olarak tanımlanabilir.

ÇİN “ORTA HALLİ REFAH TOPLUMU” KURMA HEDEFİNE ULAŞTI

Beyaz kitap bütün yönlerden orta halli refah toplumunun bütün insanların kalkınmanın meyvelerini paylaştığı, hiçbir bireyin, bölgenin ya da etnik grubun arkada bırakılmadığı ve herkesin bütün yönlerden gelişmesini destekleyen bir toplum olduğunu anlatıyor. Bunların her biri, sosyalizmin büyük bir hedefi olan ortak refahı gerçekleştirmek için vazgeçilmezdir.

Çin bütün yönlerden orta halli bir refah toplumunu kurma hedefine ulaştı. 1,4 milyardan fazla Çinli, dünya nüfusunun beşte biri, modern sosyalist toplumu tümüyle kurmak için yeni bir yolculuğa çıktı. Bu insanlık tarihinde muhteşem bir başarı ve aynı zamanda dünya barışı ile kalkınmasına benzeri görülmemiş devasa bir katkıdır. Uluslararası kamuoyu, insan uygarlığı bakımından Çin’in modernleşmesinin, Çin’in her yönden orta halli refahı gerçekleştirmesinin insanlık tarihindeki büyük bir ilerlemeyi kaydettiği yeni bir rota yarattığını fark etti.

ÇİN ORTAK KALKINMANIN YARARLARINI DÜNYA İLE PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEK

Çin her zaman sözünü tuttu. Çin orta halli bir refah toplumu kurma Birinci Bin Yıllık Hedefine ulaştı. Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarihe, Çin halkına ve ülkeye kutsal sözlerini yerine getirdi. Bu da ayrıca bir güven kaynağı ve başarının yoludur. Beyaz kitabın belirttiği gibi, her yönden orta halli bir refah toplumunun gerçekleştirilmesi “Çin’in ulusal yenilenme rüyasının gerçekleştirilmesi yolunda kritik bir adımdır.” Yeni bir başlangıç noktasında duran ÇKP, Çin halkını sosyalist modernleşmeye ve Çin ulusunun büyük yenilenmesini başarmaya doğru yeni bir yolculuğa çıkması için birleştirdi ve öncülük etti. Çin halkı, 21. yüzyılın ortasında Çin’in refah içinde güçlü, demokratik, kültürel olarak gelişmiş, uyumlu ve güzel büyük bir modern sosyalist ülke olacağına yürekten inanıyor.

Güven, ağırbaşlılık, pragmatizm ve sebat Çin’in süren kalkınma mucizesinin kilitleridir. Çin gibi büyük bir ülke için ilerlemek kolay değildir. ÇKP büyük başarılar karşısında, her zaman aklı başında bir gerçeklik görüşüne sahip oldu. Beyaz kitap şu anda ülkenin karşısındaki birincil zorluğun dengesiz ve eşitsiz gelişme ile halkın büyüyen daha iyi bir yaşam beklentileri arasındaki açık olduğunu belirtiyor. ÇKP’nin her zaman insan-merkezli bir kalkınma ideolojine bağlı olduğu, dengesiz ve eşitsiz kalkınmanın sorunları ve halkın acil ihtiyaçlarını çözmek için büyük çaba sarf ettiği herkes için açıktır.

Bir Xiaokang toplumu kurma hedefinin Çin’in dünya ile etkileşimi sırasında desteklendiği ve gerçekleştirildiğini vurgulamak gerekir. Çin dünyanın bir parçasıdır ve gelişmesinin dünyaya ihtiyacı vardır. Çin’in kolları daha da açık olacak. Çin’in düzenli büyümesi diğer ülkelerin de ortak kalkınması için fırsatlar yarattı. Açılmaya kararlı Çin, ortak kalkınmanın yararlarını dünyanın geri kalanı ile paylaşmaya devam edecek.