China Daily / Mei Xinyu

Bazı Batılı siyasetçiler ve medya, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ni Çin ekonomisindeki zayıf halka olarak görüyor ve bölge ekonomisinin, kömür ve petrolün yanı sıra üç ayağından biri olan pamuk sektörüne yaptırım uygularlarsa, Çin’in pamuk ve tekstil sektörüne zarar verebileceklerini düşünüyor.

Ancak, bazı yabancı şirketlerin Xinjiang pamuğunu “boykot etmesi” sadece onların Çin’deki marka imajına zarar verecek, küresel tedarik zincirini bozacak ve ABD ile bazı Batılı ülkelerde pamuk fiyatlarını yükseltecek.

Çin’in 2020 yılında temel ürün ithalatı ve ihracatı sırasıyla 677,1 milyar dolar ve 115,5 milyar dolara çıktı. Ve Çin, dünyada üçüncü büyük pamuk üreticisi olmasına rağmen, yıllardır önde gelen pamuk ithalatçısı ülke konumundadır. Çin’in 2016 yılında 1,16 milyon ton olan pamuk ithalatı, 2020 yılında 2,16 milyon tona ulaşmıştır. Çin’in pamuk ihraç ettiği de doğrudur, fakat pamuk ihracatı hacmi toplam ithalatının bir kısmını oluşturuyor. Çin’in pamuk tüketimi 2020 yılında 8,2 milyon tondu ve bunun yüzde 64’ünü Xinjiang pamuğu oluşturdu.

Çin’in pamuk sektöründeki asıl sorunu arz ve talep arasındaki dengesizliktir, pamuk ihtiyacı açığı yıllardır ihracatla karşılanıyor. Çin, 2020 yılında 5,95 milyon ton pamuk üretirken, toplam talebi 7,8 milyon tondu ve bu pamuk ihtiyacı açığının 1,85 milyon ton olduğu anlamına geliyor.  Ve gerçek şu ki, Xinjiang bölgesinin Çin’de pamuk üretiminin yüzde 87’sini, ancak iç talebin sadece yüzde 64’ünü karşılaması, bazı Batılı ülkeler Xinjiang pamuğunu yasaklarsa Xinjiang pamuğunun geri kalan yüzde 23’ünün kolayca ülke sınırları içinde tüketilebileceğini gösteriyor. Xinjiang pamuğunun yasaklanmasıyla, Çin yapımı tekstil ve giyim sektörü ihracatını keserek, Çin’deki imalat zincirlerinin yer değiştirmesine yol açmak amaçlanıyor.

ÇİN’İN TEKSTİL VE İLGİLİ SEKTÖRLERİ MİLYONLARCA İNSANA İŞ OLANAĞI SAĞLIYOR

Merkezi İsviçre’de bulunan “İyi Pamuk Üretimi Girişimi” adlı sivil toplum kuruluşu, Çin’in pamuk ve tekstil sektörüne zarar vermek amacıyla zorla çalıştırılma yönündeki temelsiz suçlamalara dayanarak Xinjiang pamuğunu “boykot etme” çalışması başlattı. Bu kuruluşun bunu yapmaya hakkı yoktur, çünkü sadece egemen bir devlet başka bir egemen devlete karşı yaptırım önlemleri alma hakkına sahiptir.

Bazı ülkeler, Xinjiang bölgesinde sözde zorla çalıştırma iddiaları adına bazı Çinli yetkililere ve şirketlere yaptırım uyguladı. ABD yönetimi, Xinjiang’dan pamuk ile pamuk ürünleri ithalatını yasakladı ve bazı Xinjiang şirketlerini yaptırıma tabi kurumlar listesine ekledi.

Yine de Batılı ülkeler, şirketler ve sivil toplum kuruluşları, pamuk ile tekstil ürünleri ithalatına yasak getirerek Çin’in pamuk ve tekstil sektörünü yıkmada asla başarılı olamayacaklar. Çünkü Çin Xinjiang dışında üretilen pamuğu ABD’ye ihraç etmeye devam ederken, Xinjiang bölgesindeki pamuk üreticilerini ve tekstil imalatçılarını ürünlerini iç ve dış piyasaya satmaya teşvik ederek, tedarik zincirlerini ayarlayabilir. Bu Çin şirketleri için bazı sorunlara yol açabilir, ancak Çin bu sorunların üstesinden gelebilir.

Çin’in tekstil ve ilgili sektörleri milyonlarca insana iş olanağı sağlıyor ve ülkenin toplam ihracatını yükseltiyor. Çin, onlarca yıldır en büyük tekstil ürünleri ihracatçısı olmasına rağmen, tekstil sektörü artan işçilik ve arazi maliyetleriyle karşı karşıya bulunuyor. Fakat geçen yıl tekstil ürünleri ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 30,4 artışla 1,7 trilyon yuana (162,88 milyar dolara) ulaşması gerçeği, sektörün direncini ve rekabet edebilirliğini gösteriyor. Çin’in ABD’ye tekstil ve hazır giyim ürünleri ihracatı son yıllarda düşerken, Çin’in tekstil ve hazır giyim ürünleri ihracatında ABD’nin 2019 yılında yüzde 17 olan payı, 2020 yılında yüzde 15 seviyelerine geriledi.

XINJIANG’DA BU YIL PAMUK ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNİN BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Çin sosyal istikrarını koruduğu sürece bazı ülkelerin Xinjiang pamuğuna karşı yaptırım uygulamasının Çin ekonomisi üzerinde çok az etkisi olacaktır. Kimi ülkeler ile bölgeler ABD’nin liderliğini takip edip, benzer adımlar atabilseler bile, onlar Çin pamuk ve tekstil sektörüne çok fazla zarar veremezler. Bunun nedeni ise, ABD Tarım Bakanlığının 11 Mart’ta açıkladığı aylık Pamuk ve Yün Görünümü raporuna göre, Xinjiang’da verimdeki iyileşmeyle birlikte Çin’de bu yıl pamuk üretimi ve tüketiminin büyümesi bekleniyor. 

ABD Tarım Bakanlığının 19 Şubat’ta açıkladığı pamuk görünümü verisi de Çin’in 2020-2021 döneminde pamuk üretiminin bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 2 milyon balya artarak, son altı yıldaki en yüksek seviye olan 29 milyon balyaya ulaşmasının beklendiğini ortaya koydu. Diğer bir ifadeyle, Çin’in pamuk üretimi veriminin bir önceki yıla nazaran yüzde 13 yükselişle, hektar başına 1,943 kilogramla rekor seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Benzer bir durum, geçen yıl Çin’in, yeni koronavirüs salgınının yayılmasını kontrol altına almak amacıyla diğer ülkelere yardım için ilaç ve tıbbi malzeme ihraç etmeye başladığı zaman oldu. Ocak ayında Gümrükler Genel İdaresi’nin yayınladığı dış ticaret verilerine göre, bazı ülkelerin Çin’i karalamak için gösterdiği umutsuz çabalara rağmen, Çin, Mart-Aralık 2020 döneminde 200’den fazla ülke ve bölgeye 438,5 trilyon yuan (yaklaşık 66,8 milyar dolar) tutarında malzeme ihraç ederek, salgınla mücadelede dünyanın en büyük malzeme tedarikçisi oldu. 

Bu gerçekler göz önüne alındığında, Çin’in pamuk ve tekstil sektörüne saldırmak için hazırlanan şeytani plan başarısızlığa mahkum olacaktır.