China Daily

Üst düzey yetkililer son zamanlarda Çin’in ekonomiyi istikrara kavuşturması için daha fazla makro politika düzenlemeleri yapması, bu yıl ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmak için çaba göstermesi ve ekonomiyi makul bir sınırda işletmesi gerektiğini söylediler.

Gerçek ekonomiye desteği artırmak için farklı para politikası araçlarının iyi kullanılması özellikle önemlidir. Son aylardaki istikrarlı kalkınma hızına rağmen, Çin ekonomisi için riskler ve güçlükler Covid-19 salgını ve Ukrayna krizi yüzünden artıyor.

FİNANSAL SİSTEMDE FİKİR BİRLİĞİ ŞART

Çin sadece güveni artırmamalı, aynı zamanda aktif karşı önlemler de almalıdır. Çin’in para politikası gerçek ekonomi, özellikle endüstriler, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile salgının ciddi şekilde etkilediği bireysel işletmeler için desteği daha da artırmalı, piyasayı canlandırmak ve genel olarak makroekonomik piyasayı istikrara kavuşturmak amacıyla finansman maliyetlerini azaltmalıdır. Zaten benimsenen politikaların uygulanmasını hızlandırmak için ilk olarak daha fazla çaba sarf edilmelidir.

Finansal yetkililer yakın zamanda sadece finansal desteği sağlamak için değil, aynı zamanda salgının etkilediği önemli alanlar, zayıf halkalar ile özel endüstriler ve işletmelere hedeflenmiş politika düzenlemeleri sağlamak adına zorunlu karşılık oranlarını düşürdüler. Bundan sonra finansal sistemin fikir birliği oluşturması ve yerel yönetimlerin bu politikaların daha iyi uygulanmasını desteklemesi gerekiyor.

GELİŞMİŞ EKONOMİLERDEKİ PARA POLİTİKASI DÜZENLEMELERİ

Çin’in şu anda para politikası düzenlemeleri için geniş bir alanı ve pek çok artan makro politika araçları kaynağı bulunuyor. Bu ülkenin makro ekonomisinin makul bir sınırda işlemeye devam etmesini desteklemede gerekli güven ve beceriye sahip olmasını sağlıyor. Son zorunlu karşılık oranı (RRR) kesintisiyle 530 milyar yuanlık (80 milyar dolar) düşük maliyetli fonun serbest bırakılmasından sonra, Çin Merkez Bankası, yeniliği ve işletmelerin gelişmesini destekleyecek bilim ve teknolojik yenilik için 200 milyar yuanlık yeni kredi verme olanağı sağladı. Daha sonra ülke, fonların etkili kullanımını artırmak ve daha fazla ihtiyaç duyulan önemli alanlar ve zayıf halkalara daha fazla kredi kaynağı kanalı açmada daha kesin ve hedefe yönelik para politikalarını daha iyi kullanmalıdır.

Döngüsel ve yapısal faktörlerin mevcut örtüşmesi ile kısa vadeli ve uzun vadeli sorunların iç içe geçmesi Çin’in makro politikaları formüle etmesi ve uygulaması için daha yüksek talepleri ortaya çıkardı. Bu, herhangi bir politikanın ileriyi görmesi ve gerekirse zamanında düzeltmelerin yapılması gerektiği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Çin, önemli gelişmiş ekonomilerdeki para politikası düzenlemelerine dikkatini vermeye devam etmelidir.