Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi bugün “Küresel Yoksulluğunun Azaltılmasında Çin’in Katkısı” başlıklı beyaz kitabı yayınladı.

Beyaz kitapta, Çin Komünist Partisi 18. Ulusal Kongresi’nden bu yana, Çin’in insanlık tarihindeki en büyük nüfusa fayda sağlayan, en büyük ölçekli ve güçlü yoksullukla mücadeleyi gerçekleştirdiğine işaret edildi.

8 yıllık kesintisiz mücadeleyle Çin, 2020 yılının sonuna kadar planlandığı gibi yoksulluğun azaltılması misyonunu tamamladı.

Çin’in yoksulluğu azaltmadaki başarılarını görmek için bir dizi veriye bakalım:

Mevcut standartlara göre, 98,99 milyon kırsal kesimdeki yoksul insanın tümü yoksulluktan kurtarıldı. 832 yoksul ilçenin tümü yoksulluk şapkasını çıkardı ve 128,000 yoksul köyün tümü yoksul listesinden alındı. Bölgesel kapsamlı yoksulluk çözüldü ve mutlak yoksulluk ortadan kaldırıldı.

Yoksul bölgelerdeki kırsal sakinlerin kişi başına harcanabilir geliri, 2013’teki 6 bin 79 yuandan 2020’de 12 bin 588 yuana yükseldi, bu da yıllık ortalama yüzde 11,6 arttı.

Kırsal kesimde yoksul ailelerin çocukları için zorunlu eğitimde okulu bırakma sorunu çözüldü. 2020’de yoksul ilçelerde dokuz yıllık zorunlu eğitimin oranı yüzde 94,8’e ulaştı.

Yoksulların yüzde 99,9’undan fazlası temel sağlık sigortasına katıldı ve yoksul nüfus tamamen doktora gitme ve sağlık sigorta sistemine katılma fırsatına kavuşturuldu.

Kırsal kesimde harap durumdaki evlerin yenilenmesi uygulandı, yoksulların konut güvenliği tam olarak garanti altına alındı.

Kırsal içme suyu güvenliği iyileştirme projelerinin uygulanması, 28.89 milyon yoksul insanın içme suyu güvenliği sorununu çözdü. İçme suyu hacmi ve su kalitesi standartlara ulaştı, 382 milyon kırsal nüfus bundan fadyalandı. Yoksul bölgelerde musluk suyu kullanma oranı 2015’teki yüzde 70’den 2020’de yüzde 83’e çıktı.

60.98 milyon yoksul nüfus, kentsel ve kırsalda yaşayanlar için temel yaşlılık sigortasına katıldı. Böylece ihtiyaç duyan tüm insanlar esas olarak yaşlılık sigortasına dâhil edildi.

ÇİN’DE YOKSULLUKTAN KURTARILAN NÜFUS, YOKSULLUKTAN KURTARILAN KÜRESEL NÜFUSUN YÜZDE 70’İNDEN FAZLASINI OLUŞTURUR

Beyaz kitapta, Çin Komünist Partisi liderliğiyle son 100 yılda Çin’in insanlığın yoksullukla mücadelesine büyük katkılarda bulunduğuna yer verildi. 

Beyaz kitaba göre ülkenin reform ve açılmasından bu yana, mevcut yoksulluk standartlarına göre Çin’deki 770 milyon kırsal yoksul nüfus yoksulluktan kurtarıldı. Dünya Bankası’nın uluslararası yoksulluk standartlarına göre, Çin’de yoksulluktan kurtarılan nüfus, aynı dönemde yoksulluktan kurtarılan küresel nüfusun yüzde 70’inden fazlasını oluşturuyor.

Küresel yoksulluk durumunun hala ciddi olduğu ve bazı ülkelerde zengin ile yoksul arasındaki uçurumun arttığı bir dönemde, Çin yoksulluğa karşı savaşı kazanarak Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin yoksulluğu azaltma hedefine öngörülenden 10 yıl önce ulaştı. Böylece Çin, dünyadaki yoksul nüfusun boyutunu önemli ölçüde azaltarak 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin gerçekleşmesine önemli katkı sağladı.

Dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi olarak Çin, hızlı bir gelişme ve büyük ölçekli yoksulluğun azaltılmasını, ekonomik dönüşüm ve mutlak yoksulluğun ortadan kaldırılmasını eş zamanlı olarak gerçekleştirerek insanlığın yoksullukla mücadele tarihinde yeni bir sayfa açtı.

ÇİN’DE YOKSULLARIN YÜZDE 99,9’UNDAN FAZLASI TEMEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA

Beyaz kitaba göre, yoksullukla mücadele çabaları sayesinde, Çin’deki yoksulların gelir ve refahı büyük ölçüde arttı. Gıda, giyim, zorunlu eğitim, temel sağlık hizmetleri ve konut güvenliği garanti altına alındı. Eğitim, tedavi, konuk ve içme suyu gibi koşullar önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Bu sadece temel hayatta kalma ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda devamlı gelişimin temelini de attı.

İlçe ve köylerdeki sağlık hizmeti sistemi iyileştiriliyor, yoksulların yüzde 99,9’undan fazlası temel sağlık sigortasına katılmış durumda. Böylece yoksullar için doktora gitme zorluğu ve pahalı tedavi sorunu etkin bir şekilde çözüldü.

KUŞAK VE YOL ÜLKELERİNDEKİ YOKSULLUKLA MÜCADELEYE DESTEK

Beyaz kitapta, Çin’in küresel yoksullukla mücadeleye aktif olarak katılarak  yoksulluğun azaltılması alanında iletişim ve iş birliğini sürekli bir şekilde derinleştirdiğine dikkat çekildi.

Kitaba göre, Dünya Bankası’nın bir araştırma raporu uyarınca, Çin’in başlattığı Kuşak ve Yol inisiyatifi, ilgili ülkelerde 7 milyon 600 bin kişinin aşırı yoksulluktan, 32 milyon kişiyi orta dereceli yoksulluktan kurtarılmasını sağlayacak.

Beyaz kitapta, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana geçen 70 yılı aşkın bir sürede, Çin’in Asya, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler, Okyanusya ve Avrupa’daki 160’tan fazla ülkeye ve uluslararası kuruluşa çeşitli şekillerde yardım sağladığı, ilgili ülkeleri borçlarından muaf tutarak çok sayıda gelişmekte olan ülkenin BM Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri’nin uygulamasına katkı sağladığına işaret edildi.

Bunun dışında Çin, yoksulluğu azaltma deneyimini paylaşmak için ilgili eğitim kursları ve düşünce kuruluşu değişimleri gibi çeşitli biçimlerde yoksulluğu azaltma değişimleri gerçekleştirdi. 2012 yılından bu yana Çin 130’dan fazla uluslararası yoksulluğu azaltma kursu düzenledi, 116 ülkeden yetkililer kursa katıldı.