Xinhua 

Ulusal Halk Kongresi (UHK) geçen hafta Hong Kong Özel İdari Bölgesi Seçim Sistemi’nin İyileştirilmesi Kararı’nı kabul etti ve bölgenin kalkınmasını güçlendirdi. Ancak, bazı Batılı “vaizler” bir kez daha “demokrasi” adına muhalefetlerini dile getirdiler.

Bazı Batılı medya kuruluşlarının haberlerine göre, kimi Amerikalı ve Avrupalı politikacılar böyle bir reformun “olumsuz sonuçlar yaratacağını” ya da “demokratik temsili azaltacağını” söylediler. Hong Kong’daki gerçek durumu göz ardı eden bu tür iddialar çifte standartları ve bunların arkasındaki alçakça niyetleri ortaya çıkardı.

“Yurtseverlerin Hong Kong’u yönetmesi” ilkesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi seçim sisteminin iyileştirilmesi, Batılı ülkelerin de kendi içişlerindeki pratiklerinde benimsediği temel siyasi ahlak ve uluslararası formalitelerle uyum içindedir.

Küresel olarak konuşursak, ülkelerin önlemler alması ve kamu yetkililerini kendi ülkelerine sadakatle ve anayasalarına saygı ile yönetmeye çağırması görülmemiş bir şey değildir.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) özellikle bu bakımdan katıdır. Senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleri “ABD’nin Anayasası’nı desteklemek ve savunmak” için söz vermek zorundadırlar. Bunun ihlal edilmesi görevden alınmaya yol açar. Ülke ayrıca yabancıların seçimlere katılmasına karşı yasaları vardır.

YEREL HALKIN YÜZDE 70’İ SEÇİM SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNİ DESTEKLİYOR

Hong Konglu bir yorumcu olan Andrew Fung Wai-kwong, “ABD’de, bütün düzeylerde seçimlerde aday olanlar imajlarını daha yurtsever ve ülkeyi refaha taşıma konusunda daha yetenekli oldukları şeklinde düzeltmeye çalışır. Peki neden onlar Hong Kong adaylarının kendi ülkelerini sevmelerine izin vermiyorlar?” diye soruyor. Bazı ülkelerin “demokrasinin ihlali” olduğunu iddia ettiği Hong Kong Özel İdari Bölgesi seçim sisteminin iyileştirilmesine gelince, bu iddialar da temelsizdir.

Birleşik hükümete sahip ülkelerde bölgesel seçim sistemlerinin merkezi hükümet tarafından belirlenmesi yaygın bir pratiktir. Örneğin, Fransa’da bölgesel seçim sistemini Ulusal Meclis belirlemiştir.

Çin’de UHK devlet gücünün en üst organıdır ve milli yasama meclisidir. Anayasa’da UHK’nin özel idari bölgeler kurulması ve bunların sistemi konusunda karar verebileceği yazılıdır.

UHK, Hong Kong seçim sisteminin iyileştirilmesi konusunda güç ve sorumluluk sahibidir.

Merkezi hükümet Hong Kong kamuoyunun fikirlerini almak için seminerler ve forumlar düzenledi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde farklı görüşleri duymak için bu tür danışma biçimleri gelecekte de devam edecek.  Bu “Hong Kong halkının açık idaresini inkâr etmek ve kendi hükümet ve yönetişimlerinde onların söz hakkını reddetmek midir?”

Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Bürosu müdür yardımcısı Zhang Xiaoming’in belirttiği gibi, seçim sistemindeki değişikliklerin muhalefet gruplarından insanların aday olup seçilme şansını dışlamamaktadır ve Hong Kong Yasama Meclisi bölgedeki insanların daha geniş fikirlerini temsil edecektir.

DEMOKRATİK SÜREÇ GELİŞECEK

Belirli Batılı politikacıların çifte standartlarının arkasında, onların Hong Kong’un yurtseverler tarafından yönetilmesini engelleme, mevcut seçim sistemindeki boşluklardan yararlanma, Çin karşıtı ajanlarının idari mekanizmaya girmesine yardım etme ve Hong Kong’u Çin’i kontrol etmek için bir piyon haline getirme niyetleri vardır.

Hong Kong’daki insanlar bunların niyetlerinin giderek daha fazla farkına varıyor. Bauhinia Enstitüsü düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen bir araştırmaya göre, yerel halkın yüzde 80’den fazlası “yurtseverlerin Hong Kong’u yönetmesi” ilkesinin gerekliliğini desteklerken, yüzde 70’i Hong Kong’un seçim sistemini iyileştirme ve kurumsal boşlukları kapatma konusunda destekliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin 46. oturumunda Beyaz Rusya 71 ülke adına ortak bir konuşma yaptı ve Hong Kong’un işlerinin Çin’in iç işleri olduğunu ve dış güçlerin bu buna karışmaması gerektiğini vurguladı.

Geleceğe bakarak, Hong Kong ancak iyileştirilmiş bir seçim sistemi ile daha iyi bir yer haline gelecektir. Demokratik süreç gelişecektir. Batılı “vaizler” hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur.