Cao Yin | China Daily

Üst düzey Çinli yetkililer hafta sonu bir beyaz kitap sunarken, geniş katılım ve güçlü gözetimle Çin demokrasisinin, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) demokrasiye nazaran daha kapsamlı, daha özgün ve daha etkili olduğunu söylediler. 

Devlet Konseyi Enformasyon İdaresi’nin Cumartesi günü yayımladığı ‘’Çin: İşleyen Demokrasi’’ başlıklı beyaz kitapta, demokrasi konusunda birden fazla rota olduğuna ve bunun başarmanın birçok yolu bulunduğuna işaret edildi. 

ABD’NİN SEÇİMDEN SEÇİME DEMOKRASİSİ

Çin ya da ABD, hangi demokrasi tarzının daha iyi olduğu sorusuna, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ile Politika Araştırma Bürosu Başkan Yardımcısı Tian Peiyan, ‘’uygulamanın en ikna edici’’ sav olduğu yanıtını verdi. 

Tian, ABD demokratik sisteminde siyasetçilerin, seçmenlerin çoğunluğunun ve ülkenin çıkarlarını temsil edenlerden daha çok çıkar gruplarının ajanları olduğunu vurguladı.

‘’Bu siyasetçilerin seçimler için rastgele sözler verebileceğine, ancak seçildikten sonra nadiren sözlerini yerine getirdiklerine’’ dikkati çeken Tian, ‘’Görünüşte seçmenlerin denetimini kabul ediyorlar, ancak seçildikleri zaman seçmenlerin bir sonraki seçimi beklemekten başka bir seçeneği yok.’’ dedi.

‘’Bu, sadece oylama sırasında canlanan, ancak oy verdikten sonra etkin olmayan ve seçmenin sadece seçim sırasında büyüleyici sloganları dinlediği, fakat seçimden sonra söyleyecek bir şeyi olmadığı bir demokrasidir’’ diyen Tian, bu tür bir demokrasinin gerçek bir demokrasi olmadığının altını çizdi. 

Tian bununla birlikte Çin demokrasisinin, ÇKP liderliği altında halk demokrasisi sürecinin tamamı olduğunu vurguladı.

ÇİN’DE DEMOKRASİ KAPSAMLI BİR SÜREÇ

Parti üyeleri ve her seviyedeki yetkililer, görevlerini yerine getirirken halkın verdiği gücün her zaman halkın çıkarlarına hizmet vermede kullanılmasını temin etmek için ÇKP ve halk tarafından yürütülen süreci ve denetimi kabul etmelidir.

Tian, ‘’Parti disiplinleri ve yasaların herhangi bir ihlali, ihlal eden kişi ne kadar kıdemli olursa olsun veya sosyal statüsü ne kadar yüksek olursa olsun cezalandırılmalıdır. Hiç kimse istisna değildir’’ dedi.

Çin’in yasama organları olan halk kongrelerindeki milletvekillerinin halktan olduğunu ve halk tarafından seçildiğini vurgulayan Tian, bu yüzden halkı temsil ettiklerini, halka hizmet ettiklerini ve halk için sorumlu olmaları gerektiğini söyledi. 

Tian, ‘’Milletvekilleri her zaman halkla yakın temas içinde oldular, insanların taleplerini dinlediler, onların sorunlarını çözmeye çaba gösterdiler ve bütün alanlarda denetimlerini kabul ettiler. Görevlerini yerine getirmeyen veya disiplinleri ya da yasaları ihlal eden milletvekillerinin yetkisi elinden alınabilir ya da görevden uzaklaştırılabilirler.’’ diye konuştu.

ABD’DE SEÇİMDEN SEÇİME DEMOKRASİ

Ülkenin en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Guo Zhenhua, ABD’li siyasetçilerin seçimden önce ve sonraki davranışlarının, göreve geldikten sonra bir denetleme mekanizması olmaması yüzünden değiştiğine işaret etti. 

Guo, ‘’Ancak Çin’de Anayasa ve Seçim Yasası, Ulusal Halk Kongresi ve yerel halk kongreleri milletvekillerinin seçmenler ve asli seçim birimleri tarafından denetlemesi gerektiğini şart koşuyor. Seçmenler veya asli seçim birimlerinin seçilmiş temsilcileri geri çekme hakkı bulunmaktadır.’’ dedi. 

Guo, 2018 yılında 13. NPC’nin oluşturulmasından bu yana toplam 10 Ulusal Halk Kongresi milletvekilinin görevden alındığını ifade etti.

DEMOKRASİ ZİRVESİNİN İŞLEVİ

Devlet Konseyi Enformasyon Bürosu Direktörü Xu Lin, ABD’nin Perşembe ve Cuma günü düzenlenecek sözde ‘’Demokrasi Zirvesi’’nin aslında, ABD’den farklı sosyal sistemlere ve kalkınma modellerine sahip ülkeleri kontrol altına almayı ve onlara baskı kurmayı amaçladığını ifade etti. 

Xu, büyük bir çeşitliliği barındıran dünyada demokrasinin farklı şekillerde ortaya çıktığını, Çin’in her zaman her türlü demokrasiye açık olduğunu ve farklı modelleri araştırma ve izleme çabalarına saygılı olduğunu belirtti. 

Beyaz kitap Çin’in, Batılı demokrasi modellerini kopyalamadığını, ancak kendi demokrasisini yarattığını ve asıl isteğinin halkın statüsünü ülkenin efendisi olarak sağlamak olduğunu belirtti. 

Beyaz kitapta, Çin’in ulusal koşulları doğrultusunda halk demokrasisi sürecinin tamamını inşa ettiği ve geliştirdiği, bu sürecin tüm kurumsal süreci içerdiği ve farklı alanları kapsadığı ifade edildi. 

Halk demokrasisi sürecinin tamamının, seçim demokrasisi ile danışma demokrasisinin bir bileşimi olduğu, seçimler, danışmalar, karar alma, yönetim ve denetimin bileşimi yoluyla uygulandığı ayrıca geniş katılım yoluyla bütünüyle test edildiği kaydedildi.