Xinhua

Makao Özel İdari Bölgesi’nin temyiz mahkemesi, cumartesi günü yaklaşan Yasama Meclisi seçimlerinde üç aday listesinin vekillerinin yaptığı başvuruyu reddetti. Seçim İşleri Komisyonu’nun aday listelerini, seçim yasasına göre her listenin en az 4 yeterli adaya sahip olması kuralını yerine getirmedikleri için reddetmesinden sonra, listelerin vekilleri mahkemeye başvurmuştu.

Mahkemenin kararı, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Anayasası’nda ve Makao Özel İdari Bölgesi’nin Temel Yasası’nda belirtildiği üzere Makao Özel İdari Bölgesi’nin anayasal düzenini korudu ve bölgede adalet ile yetkinin olduğunu ortaya koydu.

Makao Özel İdari Bölgesi’nin Temel Yasası’nda Yasam Meclisi üyelerinin yasal olarak Temel Yasaya bağlı olmaları ve bölgeye sadakat yemini etmeleri gerektiği belirtiliyor. Makao’nun yönetici gücünün yurtseverlerin elinde olması zorunludur. Bu sadece yüce bir standart ya da gereklilik değil, aksine daha çok temel bir siyasi etiktir. Bu “Bir Ülke İki Sistem” ilkesinin özü ve “Bir Ülke İki Sistem” ilkesini kapsamlı ve doğru biçimde uygulamak için uyulması gereken temel kuraldır.

Makao’yu “yurtseverler yönetir”, doğası gereği yasaları uygulamak ve Makao Özel İdari Bölgesi’nin bağlılık yemini etmekle uyumludur. Sadece yasalara uyanlar ve bağlılık yemini edenler yurtsever olarak tanımlanabilir. Makao Özel İdari Bölgesi yönetişim yapısının önemli bir parçası olarak, Yasama Meclisi’nin üyeleri, her şeyden önce yurtsever olmak zorundadır.

Yurtsever olmayan tek bir kişinin bile Makao Özel İdari Bölgesi yönetişim yapısında yer almasına ya da herhangi bir şekilde yönetmesine izin verilmemelidir. Bu Yasama Meclisi seçimi adaylarının yeterliliklerinin incelenmesinde korunması ve uygulanması gereken vazgeçilemez temel çizgidir.

“BİR ÜLKE İKİ SİSTEM” İLKESİNİ DOĞRU BİÇİMDE UYGULAMAK TEMEL KURAL

Adli gücü kullanmak Makao Özel İdari Bölgesi içinde farklı düzeylerdeki mahkemelerin kutsal görevidir, bu görev Anayasa ve Makao Özel İdari Bölgesi Temel Yasası tarafından verilmiştir ve mahkemeler için bölgenin anayasal düzenini koruması, eşitliği sağlamaya çalışması ve toplumun yasaya göre düzenli biçimde yönetimini desteklemesi için önemli bir görevdir. Hem komisyonun hem de mahkemenin kararı Anayasa, Makao Özel İdari Bölgesi Temel Yasası ve Yasama Meclisi seçim yasasına göre, sağlam gerçeklerin desteklediği uygun yasal kanıtlara göre verilmiştir.

Komisyonun ve mahkemenin kararı, reddedilen listedeki bazı adayların yasayı desteklemediği ve Makao Özel İdari Bölgesi’ne bağlılık yemini etmediği gerçeğine dayanıyor. Dış güçlerle “Hong Kong’un bağımsızlığını”, “Taiwan’ın bağımsızlığını” desteklemek, propagandasını yapmak ya da ulusal güvenliği zedeleyen ve devlet iktidarını yıkıcı faaliyetlere katılmak için iş birliği yaptılar.

Bu yasayı uygulamama ya da bağlılık yeminin etmeme gerçekleri, Makao Özel İdari Bölgesi yönetiminin denetleme alanının çok ötesine geçiyor. Seçimler yoluyla mevki kazanmaya çalışan ve Makao’da Çin karşıtı ve istikrarı bozucu faaliyetler yapmayı planlayan böyle insanların bölge yönetişim yapısına girmeleri engellenmek zorundadır.

Seçimlerin güvenliği ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını ilgilendiren büyük bir sorundur. Makao’yu yöneten yurtseverler, Makao Özel İdari Bölgesi’ndeki Çin karşıtı istikrarı bozan güçlerin manzara dışında kalmasıyla birlikte, yasal ilkelere uyan ve kamu iradesini izleyen güçlü bir güvenlik bariyeri kurulmasına yardım edecektir. Bu adım ayrıca Yasama Meclisi’nde bir yurtseverlik, akıl ve pragmatizm kültürü kurulmasına yardım edecek ve anayasal görevlerini yerine getirirken verimliliğini artıracaktır.

Seçimler 40 gün içinde yapılacak. Oy verme işleminin sorunsuz devam etmesi ve sonuçta sağlam toplumsal imaja ve gülü yönetişim yeteneğine sahip tamamen yurtsever adayların seçilmesi bekleniyor. Ayrıca, yeni seçilen milletvekillerinin görevlerini özenle yapması ve sorumluluklarına aktif biçimde sahip çıkması ve başarılar elde etmesi bekleniyor.