Sermaye Piyasası Kurulunun, uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin usul ve esasları belirlediği yeni tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Söz konusu tebliğin yayımlanması ile Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’inde de değişikliğe gidildi.

Yapılan düzenlemeler, bir ay sonra yürürlüğe girecek.

Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) konuya ilişkin yapılan açıklamada, bilişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte finansal kuruluşların yüz yüze gerçekleştirdiği işlemlerin uzaktan ve dijital ortamda yapılmasının mümkün hale gelmeye başladığı ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları ve dışarı çıkma kısıtlamalarının uygulandığı süreçte, uzaktan kimlik tespiti yapılarak hesap açılabilmesi ve bu sayede işlemlerin gerçekleştirilmesinin, finansal piyasaların sekteye uğramadan çalışmasındaki öneminin belirginleştiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamda, 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 42’nci maddesinde yapılan değişiklikle yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkilerin; yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın, SPK’nın yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmelerle düzenlenebileceği ve buna ilişkin usul ve esasların kurul tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Anılan hüküm çerçevesinde Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ, Mali Suçları Araştırma Kurulu ile koordineli bir şekilde hazırlanmış, yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. “