CGTN / Matteo Giovannini

Çin’in sıradan gözlemcileri için ülkenin son 40 yılda elde ettiği başarılar, çoğunlukla tüm Asya kıtasının artan önemi tarafından karakterize edilen ekonomik döngüsünün sonucu olarak görülüyor. Ancak bu tarihsel güç değişimin arkasındaki gerçek, merkezi uzun vadeli planlama ve son derece etkili uygulama standartlarının birleşimiyle ünlü Çin’in kalkınma modelinin gözlemlenmesi üzerinden açıklanabilir. 

Bu bağlamda, Çin’in finansal sektörünün tecrübe ettiği gelişme süreci, merkezi hükümetin yakın zamanda sunduğu bir dizi temel ilke düşünüldüğünde istisna değildir. Bu kurallar temel olarak, ülkenin dünyanın en büyük ekonomisi olmasının beklendiği 2035 yılına kadar Shanghai Pudong Yeni Bölgesi’ni uluslararası alanda rekabetçi ve etkili bir kentsel alan haline getirmeyi hedefliyor. Geçen hafta Çin Merkez Bankası’nın, sınırsız sermaye akışı ve sınırsız döviz kuruyla karakterize edilen yuanın sınır ötesi serbest kullanımının test edilmesinde liderliği almasında Shanghai kentini destekleyeceği niyetini açıklaması, modern Çin’in kalkınmasında diğer önemli bir sıçrama tahtasını temsil ediyor. Bu kararda hesaba katılması gereken ilk husus, Çin’in 21 pilot serbest ticaret bölgesi arasında yer alan Pudong Yeni Bölgesi’nin her zaman liberalleşme ve reformların derinleştirilmesi ve kentteki büyük yabancı yatırımın varlığı nedeniyle dışa açılma açısından öncü olduğudur. 

İlan edilen hedef, Shanghai’yı yakında aynı seviyedeki New York ve Londra ile rekabet edebilecek gerçek bir uluslararası finans merkezi yapmaksa, o zaman hem deniz aşırı hem de Çinli yatırımcılar için yuanın serbest konvertibilitesi ile ticaret ve yatırım için sınır ötesi sermayenin sınırsız akışı bakımından sınırlamaların kaldırılmasının test edilmesi gerçek bir oyun değiştiricidir. Bu adım Shanghai’ın, yuan’ın daha geniş konvertibilitesi ve ana karanın geri kalanında Hong Kong’un iş modelinin başarısını tekrarlayabilecek daha fazla serbest piyasa odaklı faiz oranlarında bir eğilim belirleyici kent olmasına yardımcı olabilir. 

SHANGHAI FİNANSAL FİNANS TEKNOLOJİSİ SEKTÖRÜNDE CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELEBİLİR

Özellikle Çin Merkez Bankası’nın geçen haftaki açıklaması, birçok şirketi, ana piyasaya yakınlığı yüzünden temel iş faaliyetlerini Hong Kong’dan Shanghai’ye taşımayı seçmesine ikna etmek için bir sebep olabilir. Bir finans merkezi olarak Shanghai’ın artan rolünün Hong Kong’u dışlamayı ya da sınırlamayı amaçlamadığı, aksine iki kentin, Hong Kong’un Shenzhen ve Büyük Körfez Bölgesi ile bütünleşmesini desteklemeye odaklanması yüzünden Çin’in genel kalkınmasında tamamlayıcı olabileceği de eklenmelidir. Shanghai ayrıca, finansal piyasasını, ürün ve altyapı sistemlerini düzelterek, uluslararası rekabet açısından, küresel bir yuan finans merkezi, büyüyen bir varlık yönetimi, finansal kiralama ve finans teknolojisi sektöründe sermaye ile yetenek için cazibe merkezi haline gelebilir. 

Yuan’ı gerçekten uluslararası bir para birimi yapmak için, Çin’in sadece sermaye hesabı üzerindeki sınırlamaları kaldırmayı düşünmemesi, aynı zamanda yuanın yumuşak gücünün önemli unsurlarına odaklanması gerektiğini hesaba katması önemlidir. Başka bir ifadeyle Çin’in ihtiyacı olduğu şey, yuan ve yuan cinsinden varlıklar için sürekli ve sağlam yabancı dış talep yaratmasıdır ve bu, finansal hizmetler sektörünün bütün bölümlerinde yabancı mülkiyetin üst sınırlarını kaldırarak iç finans piyasasının devamlı açılması yoluyla başarılabilecek bir şeydir. 

Çin’in yuan’ın uluslararasılaştırılması sürecini hızlandırmada son yıllarda gösterdiği çabalar Çin ile dünya için iyi haberleri temsil ediyor. Bunun sebebi, daha fazla ülkeyi etki alanına çekebilmesi, istikrarlı ve adil bir uluslararası finansal sistemi garanti altına almak için ABD dolarına eşit derecede güçlü bir rakip bulmaya istekli olmasıdır. Bu nedenle Çin’in daha düşük işlem maliyetleri ile azaltılmış döviz ve siyasi riskler yoluyla piyasa rekabet edebilirliğini artırmak için yuan’ın serbest konvertibilitesini duyurması gibi hızlı hareket etmesi ve daha cesur kararlar alması gerekiyor. 

Tarihin gösterdiği gibi küresel ticarette bir para birimine sahip olmak bir ülkeye uluslararası ticarette önemli ayrıcalıklar sağlıyor. Serbest ticareti yapılabilir yuan, Çin’e doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmek ve Çin’in kendi ekonomik kalkınması için istikrarlı uluslararası bir para ortamı yaratmak için ayarlandı.