China Daily

Ülkenin en iyi siber uzay düzenleyicisi, kamuoyunun görüşlerini almak için geçen hafta cumartesi günü siber güvenlik incelemesi önlemlerinin bir taslağını yayınladı.

Çin Siber Uzay İdaresi tarafından önerilen taslak düzenlemeye göre, bir şirket eğer 1 milyon ve üzeri kullanıcının kişisel verilerine sahipse ve yabancı piyasalarda halka açılmayı planlıyorsa kurulması planlanan Siber Güvenlik İnceleme Ofisi tarafından incelemeye alınması gerekecek. Bu tedbirler ve yeni Siber Güvenlik İnceleme Ofisi; Milli Güvenlik Kanunu, Siber Güvenlik Kanunu ve Veri Güvenliği Kanununun daha iyi uygulanması için gerekli.

ŞİRKETLERE SİBER GÜVENLİK İNCELEMESİ

Yurt dışı borsalarda işlem gören bazı internet şirketlerinin siber güvenlik endişeleri nedeniyle soruşturulması bu önlemlerin açıklanmasına sebep oldu. Taslak düzenlemeler bu platform şirketlerine yönelik devam eden soruşturmalardan kaynaklanmasa da neden siber güvenlik soruşturmalarına tabi tutulduklarını açıklıyor.

Nitekim böyle bir incelemenin dış pazarlarda işlem görmek için başvuran şirketler için zorunlu hale getirilmesi, taslağın da belirttiği gibi, tedbirlerin sadece küçük bir kısmı. Ulusal siber güvenlikle ilgili olduğu düşünüldüğü sürece, şirketlerin tüm faaliyetleri yeni açılacak ofis tarafından siber güvenlik incelemesine tabi tutulacak.

Düzenlemeler yürürlüğe girdikten sonra, bazı alanlardaki rekabet modellerini doğrudan etkileyeceği için Çin’deki internet sektörü üzerinde geniş kapsamlı bir etkiye sahip olacak ve firmaları ister istemez ulusal güvenlik odaklı olarak veri güvenliği ile siber güvenliğe daha fazla önem vermesini sağlayacak.

İnternet endüstrisinin hızlı gelişimi ve dış çevredeki artan belirsizlikler, Çin’e siber güvenlik duvarlarını güçlendirme konusunda aciliyeti ve gerekliliği fark ettirdi ve bu konudaki anlayışını derinleştirdi.