Türkiye, Sinovac firmasının geliştirdiği aşının Faz-3 klinik deney sonucunda etkinlik oranının yüzde yüzde 83,5’e ulaştığını açıkladı.

Daha önce aynı aşı için Brezilya’da Faz-3 klinik deneyler sonucunda yüzde yüzde 50,4 oranı açıklanmıştı.

Klink deneylerine katılan Türk uzmanlar, gönüllülerin 18 ila 59 yaşları arasında olduğunu ve çoğunlukla sağlık personeli ve yüksek riskli gruplardan oluştuğunu, Faz-3 klinik deneylerde ölüm olmadığını bildirdi.

Brezilya ve Türkiye’de aynı aşı için elde edilen test verileri neden bu kadar farklı?

Daha önce, Sinovac Biotech Başkanı Yin Weidong, şirkete ait aynı parti numaralı aşıların üç farklı ülkedeki klinik araştırma programlarının farklı olduğunu ve bağımsız olarak üç farklı araştırma kurumu tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Yin, her türlü aşının farklı kitleler arasındaki etkinliğinde belirgin farklılıklar olacağını hatırlattı.

Çinli aşı uzmanı Tao Lina, klinik deneylerin sonuçlarını etkileyen birçok faktör olduğuna işaret ederek bunlar arasında Covid-19 salgınının yerel yaygınlığı ve deneye katılanlar arasındaki bireysel farklılıkların sonuçları önemli ölçüde farklı kılacağını belirtti. Tao’ya göre sadece iki veriyi karşılaştırmak bilimsel değildir.

Tao yüzde 50,4 etkinlik oranının bile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen aşı kullanım eşiğine ulaştığı görüşünde.