China Daily

Yeni koronavirüs salgını, küresel gıda arzı ile lojistik zincirlerinin istikrarında değişikliklere neden oldu ve Çin’in gıda ithalatı için yeni riskler yarattı. Bir süre önce Süveyş Kanalı’nın tıkanması nakliyat güvenliğinin Çin’in gıda ithalatının güvenliğini garanti altına almanın hayati öneme sahip olduğunu ve uzun dönemli bir bakış açısına sahip olması ve küresel gıda arzı yönetim kapasitesini iyileştirmesi gerektiğini hatırlattı.

Tahıl, denizde kuru dökme taşımacılığın temel gıdalarından biri ve demir ile kömürden sonra, toplam deniz kuru dökme taşımacılığının yüzde 10’unu oluşturuyor. Şu anda, küresel tahıl ticareti temel olarak Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu ve Hint Okyanusu rotalarına dayanıyor. Bu rotalar tıkandığında, küresel tahıl tedarik zinciri kesintiye uğrar ve küresel tahıl fiyatlarını yükseltir.

LOJİSTİK VE NAKLİYE KÜRESEL GIDA GÜVENLİK ZİNCİRİNİN KİLİT BAĞLANTILARI

Son kanal kazası şimdiye kadar Çin’in tahıl ithalatı üzerinde sınırlı etkiye sahip oldu. Ama bunun nedeni, Çin’in tahıl ithalatının kaynaklarını asıl olarak Amerikalardan olması ve Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Arjantin’den soya fasulyesi ithalatının toplam soya fasulyesi ithalatının yüzde 90’dan fazlasını oluşturması. Son yıllarda Çin, Rusya, Ukrayna ve Orta Asya ile Afrika ülkelerinden tahıl kaynakları bulmaya başlayarak tahıl ithalatını çeşitlendirdi. Orta Asya ile Rusya’dan yüksek kaliteli buğday ithalatı asıl olarak Çin ve Avrupa arasında yük trenleri ile taşınıyor ve sadece Ukrayna ile Fransa’dan mısır ithalatı Süveyş Kanalı’ndan gemilerle yapılıyor, ama bu iki ülkeden yapılan ithalatın miktarı görece küçük.

Lojistik ve nakliye küresel gıda güvenlik zincirinin kilit bağlantıları. Çin küresel lojistik altyapısını güçlendirmek ve gıda nakliyatının güvenliğini sağlamak için tren yolu, deniz ve hava rotalarını birleştiren çok boyutlu bir nakliye ağı kurmak için diğer ülkelerle birlikte çalışmalı. Çokuluslu tahıl tüccarları yetiştirmeli, iç tahıl şirketlerini büyük ölçekli denizaşırı tahıl üretim, işleme, depolama ile nakliye üsleri kurmak ve küresel tahıl sanayi, değer ve tedarik zincirlerinin yeniden inşasına tümüyle katılmak için küresel düzeye çıkmaya teşvik etmeli. Çin ekonomik ve ticaret iş birliği temelinde, muhtemel ticaret risklerini azaltmak için çeşitlendirilmiş bir gıda iş birliği mekanizması kurmaya çalışmalı ve tahıl ithalatı kaynaklarını çeşitlendirmeyi teşvik etmelidir.