China Daily

Çin, yıldan yıla bereketli tahıl hasadı kaydetmesine ve koronavirüs salgını sınavını atlatmasına rağmen tahıl arz ve talep rakamları uzun süredir başa baş gidiyor. 

Uluslararası gıda tahıl pazarındaki artan belirsizliklere bakıldığında, Çin, tahıl güvenliği konusunda kayıtsız olmamalıdır ve tahıl üretimini artırmak için elinden geleni yapmalıdır. Salgının tahıl sıkıntısını ve fiyatlarını artırması, Çin’in gıda güvenliği hakkındaki yeni endişeler edinmesine yol açtı. 

Bu, neden hemen yayımlanan “No 1 ana belgesi”nin gıda güvenliğine odaklandığını açıklıyor. Belgede, Çin’in tahıl ve diğer tarımsal ürünlerin tedarikini temin etme kabiliyetini geliştireceği söyleniyor. 

Belge, tahıl üretiminin daha iyi teşvik edilmesi amacıyla yerel hükümetlerin kararlılığını artıracak ve iyi bir tahıl hasadını sağlayacak. Değişmez bir şekilde tahıl üretimine odaklanarak ve tarım politikasını tahıl üretimine bağlı tutarak, ülke etkin bir şekilde yurt içinde ve dışındaki çeşitli zorluklara çözüm bulabilir.

TARIMSAL MODERNİZASYONUN HIZLANDIRILMASI İÇİN ÇABA SARF EDİLMELİ

1,4 milyar nüfusu ve artan tüketici talepleriyle Çin, gıda tedarikine ve talep rakamlarına her zaman dikkat etmelidir. Bir ülke, her acil duruma etkin çözüm bulabilmek amacıyla mümkün olduğu kadar tahıl üretmeli ve stoklamalı ve gıda güvenliğini artırması gereklidir. 

Çin, genel tahıl üretim kapasitesini teknoloji yoluyla güçlendirmelidir. Ekilebilir arazileri korumak, 120 milyon hektar ekilebilir arazi kırmızı hattından çıkmamak ve kararlılıkla bu alanların tarım haricinde kullanılmasını önlemek için sert önlemler almalıdır. Aynı zamanda, istikrarlı tahıl alımı ve sübvansiyon önlemleri gibi bazı somut siyasi garantiler, çiftçilerin tahıl yetiştirilmesindeki istekliliğini artırmak için verilmelidir. 

Çin’in tahıl güvenliğine yönelik zorluklar göz önüne alındığında, modern kırsal sanayi sistemleri, modern tarım üretim ile yönetim sistemlerinin inşa edilmesi ve nihai tahıl güvenliği hedefine ulaşmada tarımsal modernizasyonun hızlandırılması için çaba sarf edilmelidir.