China Daily

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi genel ofisleri ile Çin Kabinesi yakın zamanda tahılın korunması için bir dizi kuralı belirleyen bir eylem planı yayınladı. Plana göre, 2025 yılına kadar Çin, tahıl endüstri zincirinin her bir halkasında tahılın korunması ve kaybın azaltılması için ayrıntılı önlemler üzerinde çalışacak, tahıl tasarrufu ve sistemi izlemek için bir dizi standart belirleyecek.  

Gıda kaybı ve israfını azaltmak için önlemler almak Çin kadar büyük bir nüfusa sahip bir ülkede büyük önem taşıyor. 2012 yılındaki ÇKP 18. Ulusal Kongresi’nden bu yana Çin, gıda israfıyla mücadeleyi ve tasarrufu ilerletmek için çabalarını artırdı. Dünyanın en büyük tahıl üreticisi ve tüketicisi olarak Çin’in tahıl israfını önlemek için ciddi adımlar atması gerekiyor ve tahıl endüstrisi zincirinde kaybı azaltma görevi çetin bir iş olmayı sürdürüyor. 

Eylem planı, tahıl tasarrufunda ve endüstriyel zincirlerin tüm halkalarında kaybı azaltmada somut sonuçlar elde etmeyi ve yüksek seviyeli, yüksek kaliteli, daha etkili ve sürdürülebilir ulusal gıda güvenlik sistemi inşa etmek için sağlam bir temel oluşturmayı amaçlıyor. Gıda güvenliğini artırmak için Çin hem üretimi artırmaya hem de kaybı azaltmaya eşit derecede önem vermelidir. 

GIDA SORUNLARININ ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN YENİ TEKNOLOJİLER KULLANILMALI

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, üretimden perakendeye kadar yıllık küresel tahıl kaybı küresel tahıl üretiminin yaklaşık yüzde 14’ünü oluşturuyor. Tahıl kaybında yüzde 1’lik bir azalma, yılda 70 milyon insanı bir yıl beslemeye yetecek kadar 27 milyon tondan daha fazla tahıl tasarrufu anlamına gelmektedir. Bu yüzden tahıl kaybını azaltmak gıda güvenliğini iyileştirmenin önemli bir parçasıdır. 

Eylem planına göre, Çin, tahılın üretimi, depolanması, ulaştırması, işlenmesi ve tüketiminde kaybın azaltılması sırasında kapsamlı önlemler alacak ve tüm zincir kayıp azaltma sistemi oluşturacak. 

Yıllarca gösterilen çabalar Çin’in tarımsal temelini sağlamlaştırmasına yardımcı oldu. Ancak, kaynak ve çevresel kısıtlamalar yüzünden talepteki büyümeye rağmen, verimi ya da tahıl yetiştirilen tarım arazilerini artırmak çok zor. 

Covid-19 salgını bütün dünyada yayılmaya ve iklim değişikliğinin etkileri yoğunlaşmaya devam ettiği için, gıda tedariki zincirinde istikrarı sağlamak giderek daha da zorlaşıyor. Bu yüzden gıda güvenliğini sağlamak ve yenilikler yoluyla gıda sorunlarının üstesinden gelmek için yeni teknolojiler kullanılmalıdır. Çin, yenilik odaklı bir kampanyayı başlatarak ve güçlendirerek gıda kaybını ve israfını daha etkili bir şekilde önleyebilir.