China Daily

Çin ekonomisi yüksek kaliteli kalkınmaya geçerken, üst düzey yetkililer, çifte dolaşımın asıl rolü oynayacağı ve iç ile uluslararası dolaşımların birbirlerini destekleyeceği yeni bir kalkınma paradigması yaratmak adına tüketimin rolünü tam olarak oynamasını sağlamaya karar verdi.

İç ve uluslararası ortamlardaki köklü değişiklikleri dikkate alırsak, iç talebi genişletmek gereklidir. Ülkenin iç talebin genişlemeye devam etmesini garanti altına almak için yatırımları artırması gerekiyor.

Ülke, yeniliğin taşıdığı kalkınmayı ve yüksek kaliteli arzın yeni talebi tetiklemesini sağlamak için iç talebin arz tarafı yapısal reformu ile bütünleştirilmesini desteklemelidir.

İç talebi genişletmek, kısa dönemi ekonomik sorunların geçici çözümü değil, uzun dönemli bir çözümdür. Ancak tüketim sürekli olarak genişledikten ve yatırım tüketimin bir üst seviyeye çıkmasını ve güçlü iç pazarın yeni gereksinimlerinin karşılanmasını sağladıktan sonra iç talep yeni bir kalkınma paradigmasının kurulmasında dinamik bir rol oynayabilir.

ÇİN’DE TÜKETİM YENİ BİR EVREYE GİRİYOR

Çin’de tüketim yeni bir evreye girerken, kişiselleştirilmiş, farklılaştırılmış ve yüksek kaliteli tüketim talepleri sürekle olarak büyüyecektir. Bu nedenle, ülkenin talip sıçramalarının arza yol açacağı ve arzın talep yaratacağı bir dinamik dengeyi başarmak için tüketimi üst seviyeye çıkarması, tasarruflar ile yatırımları artırması ve kurumsal darboğazları temizlemesi gerekir.

Çin yatırım ve tüketim arasında verimli bir döngüyü etkin biçimde desteklemek için daha sistematik ve koordineli politikalar yürürlüğe koymalı. Dinamik ve kapsamlı bir iç talep sistemi kurmak için, arz ve talep, yatırım ile tüketim ve iç taleple dış talep arasındaki ilişkiyi daha iyi koordine edecek pratik politika önlemlerine gerek var. Bu yatırım ve tüketim arasında koordineli etkileşim ile verimli döngüyü sağlayacak, daha etkin ve yüksek kaliteli bir girdi-çıktı ilişkisi kuracak.

Ayrıca, iç talebin sürdürülebilir büyümesine uygun uzun dönemli bir mekanizma kurmak için, tüketimde yeniliği teşvik etmek, yeni tüketimleri hareket geçirmek, mevcut tüketici piyasasının ölçeğini genişletmek ve çeşitlenmiş tüketim kalıpları yaratmak adına daha pratik önlemler alınması gerekiyor. Öte yandan, atılması gereken bir başka adım ise iç talep ile çeşitlenmiş ve çok düzeyli tüketim kalıplarının oluşmasını destekleyen sistemi güçlendirmek için, sosyal güvenlik, yaşlılara bakım, eğitim ve sağlık sektörleri reformunun hızlandırılmasıdır.