Haftalık mesaisine 25 Mayıs Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nun en önemli gündemlerinden biri, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçimi olacak.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, 20 Mayıs’ta, 7 HSK üyeliği için Yargıtay kontenjanından 50, Danıştay kontenjanından 10, avukat kontenjanından 42, öğretim üyesi kontenjanından 12 olmak üzere seçime giren 114 aday adayından, 21’ini aday olarak belirlemişti.

Genel Kurul, Karma Komisyon tarafından belirlenen bu 21 aday arasından HSK’nın yeni üyelerini seçecek. Her bir üye için ayrı ayrı gizli oy kullanılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi gerçekleştirilecek. Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.