China Daily

Yeni koronavirüs salgınının düşürdüğü küresel talep, salgın etkin biçimde kontrol altına alındığında muhtemelen yükselişe geçecek. Küresel tedarik zincirlerinin, salgın sonrası dönemde yapısal düzenlemelerle karşılaşması, sorunların ortaya çıkması ve Çin’in tedarik zincirinin gelişmesi için fırsatların yaratılması bekleniyor.

Çin bu yüzden, temel üretim kapasitesini ve anahtar endüstrilerini iyileştirerek küresel tedarik zincirindeki karşılaştırmalı avantajlarını ve pozisyonunu yükseltmeye olanak sağlamalıdır. Ülkenin üst düzey yetkilileri, yeniliğin, Çin’in modernleşmesinde merkezi bir rol oynayacağını söylediler. Bu, Çin’in tedarik zincirindeki yenilik kapasitesini artırması ile yeni tüketimi, yeni talebi, yeni piyasa ve yeni değerleri desteklemesi anlamına geliyor.

Tedarik zinciri yeniliği ayrıca tüm endüstriyel sistemin yaratılmasına ihtiyaç duyuyor. Bir bakıma, tedarik zincirleri, tedarik zincirlerinin bütün endüstrilerin başarısı ve yaşaması için bütünleştirici olduğu dikkate alındığında ekonominin “ruhu” olduğu anlamına geliyor.   

EKONOMİK RİSKLERİ AŞMAK İÇİN BİR MEKANİZMA KURULMALI

Şirketler, sadece tedarik zinciri yeniliğini ve üretime dönük ve tüketime dönük endüstrilerin bütünleşmesini destekleyerek, gerçekten modern bir endüstriyel sistem ve daha istikrarlı endüstriyel zincirler oluşturabilirler. 

Örneğin, ekonomik riskleri aşmak için bir mekanizma kurulması, doğal felaketlerin üstesinden gelmek için ileri teknolojilerin kullanılması ve siyasi risklerin halledilmesi için kapsamlı ve üst düzey karşılık mekanizması oluşturulması gerekiyor.

Ayrıca, endüstriyel ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğini geliştirmek amacıyla uygulamalı önlemlerin anılması gerekiyor. Sürdürülebilirliğin yeşil ve düşük karbonlu gelişmeye uyum göstermesi gerekliliği, ülkenin sadece enerji tasarrufu ve emisyonları azaltmak için sadece üretime dönük değil, aynı zamanda düşük karbonlu, yeşil enerjiye ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor.

Dijitalleşmenin, bilim ve ileri teknolojiler ile modern üretim ve organizasyon sistemlerinin bütünleşmesinin sonucu olduğu göz önüne alındığında Çin, tedarik zincirlerinin dijitalleşmesini teşvik etmeli, iç işletmeleri dijital tedarik zincirleri oluşturarak yenilik yeteneğini geliştirmesini cesaretlendirmeli ve dijital varlıklar kullanarak yeni değerler yaratmalı.

Gelecekte, hizmet sağlayıcılar, yöneticiler değil tüketicilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, endüstriyel ve tedarik zincirleri oluşturmalıdır.