CGTN

Çin’in güçlü biçimde karşı çıkmasına ve defalarca caydırmaya çalışmasına rağmen, Litvanya hükümeti sözde Taiwan yetkililerinin “Taiwan’ın Litvanya Temsil Bürosu”nu açmasını onayladı. Litvanya’nın bu hatalı hareketi “Tek Çin” ilkesinin açıkça ihlali, Çin’in iç işlerine çirkin bir müdahale ve iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulması ile ilgili açıklamadaki siyasi sözlerinden vazgeçmektir. Çin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli bütün önlemleri alacaktır. Litvanya tarafı ihanet hareketinin bütün sonuçlarından sorumlu olmak zorundadır.

Çin ile Litvanya arasında diplomatik ilişkilerini kurulmasıyla ilgili 1991’de imzalanan açıklamaya göre, Litvanya, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti’ni açıkça Çin’in tek meşru hükümeti ve Taiwan’ı Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak tanıyor ve Taiwan ile resmi ilişkiler kurmama ya da resmi ilişkiler yürütmemeye kabul ediyor. Dahası, Litvanya Avrupa Birliği’nin (AB) üyesi olarak, Çin ile Avrupa arasında “Tek Çin” ilkesi konusunda varılan uzlaşmaya saygı göstermek zorunda.

Bu yılın başından bu yana, Litvanya, ABD’nin kendi çıkarlarına dayanan ve “Taiwan kartını” oynayarak sık sık Çin’i kışkırtan sözde “değer temelli dış politikasını” takip ediyor. Litvanya Devlet Radyosu ve Televizyonu bir keresinde Litvanya’nın “Çin konusundaki tutumunun Washington’ın dikkatini çekmesini umduğunu” belirtti.

LİTVANYA “TEK ÇİN” İLKESİNİ İHLAL ETTİ

Litvanya temmuzda başkenti Vilnius’ta Taiwan yetkililerinin, sözde “temsilcilik bürosunu” kurmasını kabul etti ve Taiwan yetkilileri ile hiçbir resmi ilişki kurmama temel çizgisini ihlal etti. Çin uyarı olarak, yanlış kararını derhal düzeltmesi için ağustosta Litvanya’daki büyükelçisini geri çekti ve Litvanya’dan da aynısını yapmasını istedi. Fakat Litvanya tarafı, Litvanyalı politikacıların stratejik dar görüşlülüklerini tümüyle yansıtan bir biçimde, kendi tutumunda kararlı olarak, açıkça “Tek Çin” ilkesini ihlal etti ve Çin’e karşı riskli kışkırtmalar içine girdi.

Taiwan sorunu Çin’in merkezi çıkarlarıyla ilgili bir sorundur ve Litvanya sözde “Taiwan kartını” oynayarak boyunu aşan bir iş yapmıştır. Litvanya’nın hareketi hiçbir şekilde Taiwan Boğazı’nın iki tarafının da Çin’e ait olduğu gerçeğini değiştiremez, ne de Boğaz’ın iki yakasının birleşmesi tarihsel eğilimini durdurabilir. Aksine Litvanya’nın kendine zarar vermesine ve ihanet hareketi nedeniyle uluslararası toplulukta kötü bir şöhret kazanmasına neden olur.

TAIWAN SORUNU ÇİN’İN MERKEZİ ÇIKARLARIYLA İLGİLİ BİR SORUN

“Tek Çin” ilkesi uluslararası bir uzlaşmadır ve Çin ile diğer ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin siyasi temeli olarak hizmet etmektedir. Çin defalarca Çin hükümeti ve Çin halkının ulusal yeniden birleşmeyi gerçekleştirmeye kesinlikle kararlı olduğunu ve ulusal egemenlik ile toprak bütünlüğü sorununun geçilemez bir kırmızı çizgi olduğunu açıkladı.

Litvanya yanlış kararını derhal düzeltmek zorundadır. Eğer “Tek Çin” politikasına aykırı olan yanlış yolda gitmekte ısrar ederse, Litvanya tarafı ağır bir bedel ödeyecek ve bütün sonuçlara katlanacaktır. Hiç kimse Çin halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki güçlü kararlılığını, sağlam iradesini ve büyük yeteneğini hafife almamalıdır.