China Daily

Çin Bilişim Teknolojisi ve Sanayi Bakanı Xiao Yaqing, Çin’in, genel imalat endüstrilerini açacağını ve telekomünikasyon sektöründe denizaşırı yatırımlara yönelik kısıtlamaları aşama aşama kaldıracağını söyledi.

Açılımı genişletmek, yabancı yatırımcının piyasaya erişimini ilerletmek, küresel endüstriyel ve değer zincirleriyle bütünleşmesini sağlamak, “çifte dolaşım” kalkınma modelinin güçlendirilmesinin merkezinde yer alıyor.

Çin için stratejik öneme sahip telekomünikasyon endüstrisinin açılması üst düzeyde açılımın önemli bir örneğini teşkil ediyor. Çin, hızla 5G ağını genişletiyor. Piyasayı, yabancı şirketlere ve yatırımcılara açmak, ülkenin telekomünikasyon sektörünün gelişmesini daha da hızlandırabilir ve dijital ekonomisinin kalkınmasını destekleyebilir.

EKONOMİK KÜRESELLEŞMEYİ GELİŞTİRME TAAHHÜDÜ

Çin, bunu yaparak, telekomünikasyon sektöründe küresel endüstriyel, değer ve yenilikçilik zincirleriyle daha fazla bütünleşebilir. Ve bu ayrıca, Çin’i, ağırlıklı olarak Batılı şirketler ile ülkelerin hakim olduğu sektörde daha fazla çeşitliliğe katkıda bulunması için daha iyi bir konuma koyabilir.

Ülkenin, ekonomisini daha fazla dış dünyaya açma çözümü ve bu adımın getireceği riskler ile güçlükleri aşma yeteneğine olan güvenini göstermesine rağmen, bu tür bir sektörde açılmak daha ihtiyatlı bir şekilde yapılmalıdır.

Bu tür bir açılmanın, devletin sahip olduğu üç büyük telekomünikasyon şirketi yabancı şirketlerin sert rekabetiyle karşı karşıya kalacağı için ek baskı uygulaması kaçınılmaz olacaktır, bu, üç şirketin değişikliklere ayak uydurması için önemli reformlar yapması gerektiği anlamına geliyor.

Yabancı yatırımcılar gelmeden önce, ülkenin, dijital varlıklarının sahipliğine ilişkin yasal garantinin yürürlükte olmasını sağlamak için yasalarını gözden geçirmesi gerekiyor; şu anda dijital mülk sahiplerinin kendi dijital varlıklarını kontrolü çok zayıf.

Telekomünikasyon sektörünün, özellikle insanların geçim kaynakları, yönetim, finans, güvenlik ve sanayi ile olan yakın bağlantısı olmak üzere insanların yaşamları üzerindeki büyük etkisi göz önüne alındığında, bakanlığın adımının, ülkenin sosyoekonomik kalkınmasında etkiye sahip olacaktır.

Bazı gelişmiş ülkeler kapılarını yabancı şirketlere kapatıp, telekomünikasyon gibi önemli sektörlere yatırım yaparken, Çin’in, en büyük telekomünikasyon piyasalarından birini açma sözü, ekonomik küreselleşmeyi geliştirme taahhüdünün kanıtıdır.